CHORZELE: STYPENDYSTKA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” to projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowany przez Departament Edukacji Publicznej i  Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest rozwijanie zdolności oraz motywacji do dalszego rozwoju zawodowego uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez udzielanie stypendiów. Projekt pozwala uczniom szkół zawodowych podnosić kwalifikacje służące zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych.

Uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Chorzelach, którą Dyrekcja wytypowała do stypendium jest Paulina Samsel. Paulina, obecnie uczennica klasy III ZSZ – kucharz, na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 osiągnęła bardzo wysoką średnią ocen 5,33 z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych. Było to najważniejszym kryterium do otrzymania stypendium. „ Bardzo się cieszę, że będąc uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach mogę rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Chciałam podziękować panu dyrektorowi Krzysztofowi Milewskiemu za możliwość wzięcia udziału w tym projekcie. Zamierzam włożyć dużo starań i wysiłku w realizację zamierzeń zawartych w programie projektu. Będzie to dla mnie zarówna nauka, jak i wspaniała przygoda”  – mówi Paulina Samsel.

Paulina jest osobą, która wykazuje ponadprzeciętny poziom zainteresowania przedmiotami zawodowymi, połączony z ciekawością poznawczą i wysokim poziomem motywacji.

Nauczycielem – opiekunem stypendystki będzie pani Monika Kłodowska – kierownik praktyk. „ pani Monika Kłodowska od początku monitorowała zgłoszenie mojej osoby do projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” i dzięki  jej wsparciu wniosek spełnił wymogi formalne i merytoryczne”  – mówi uczennica.

„Ogromny wpływ na rozwój dziecka wywiera środowisko wychowawcze – głównie rodzina i szkoła. Na rodzicach spoczywa ogromna odpowiedzialność. To oni zazwyczaj jako pierwsi dostrzegają zdolności dziecka i to oni wybierają drogę rozwoju talentu ich pociechy. Bardzo istotna dla rozwoju umiejętności dziecka jest rodzicielska życzliwa zachęta. Tu należą się szczególne podziękowania i gratulacje rodzicom Pauliny – Państwu Samsel, za opiekuńczą rękę w rozwijaniu i wykorzystywaniu zainteresowań i zdolności córki. Szkoła może tylko wtedy pokierować właściwie rozwojem ucznia i dopiero inwencja twórcza nauczyciela może stworzyć pełne możliwości, wpływający na harmonijny rozwój zdolności.”  – mówi pani Monika Kłodowska nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Otrzymane wsparcie uczennica będzie mogła przeznaczyć na zakup fachowej literatury, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Monika Kłodowska


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments