Burmistrz Łukasz Chrostowski podsumował działania w styczniu 2020 roku.

Burmistrz Łukasz Chrostowski złożył sprawozdanie z działań w styczniu 2020 roku.

1. Miasto Przasnysz wsparło wycieczkę uczniów z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu biorących udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Dialogu – „Śladami przasnyskich Żydów” do Warszawy.

2. Uczestniczyłem w Orszaku Trzech Króli, który odbył się po raz siódmy na Rynku Miejskim w Przasnyszu.

3. Uczestniczyłem w 28. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanym przez Miasto Przasnysz i Hufiec ZHP Przasnysz. W wydarzenie zaangażowało się 60 wolontariuszy z Przasnysza i gmin sąsiednich. Kwota zebrana podczas finału wyniosła 94 320,78 zł.

4. W Przasnysz odbył się koncert finałowy wieńczący przegląd kolęd i pastorałek „Przasnyskie kolędowanie 2020 – śpiewajmy kolędy ocalmy pastorałki”, który miał miejsce w Kościele Farnym w Przasnyszu.

5. Wręczyłem nagrody w turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Przasnysz, który odbył się na hali przy SP 3.

6. Wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Długokęckim uczestniczyliśmy w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorganizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu.

7. Zorganizowaliśmy pierwsze „Przasnyskie dyktando”, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu.

8. Wspólnie ze Starostą Przasnyskim zorganizowaliśmy „Konferencję Samorządową” połączoną z Inauguracją Roku Św. Jana Pawła II w Powiecie Przasnyskim.

9. Podpisaliśmy umowę z firmą Whiteclock Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, na realizację wydarzenia artystyczno – sportowego pod nazwą Holi – Święto Kolorów, które odbędzie się w dniu 26.06.2020 r. w godzinach od 14:00 do 20:00 na boisku Wembley przy ul. Orlika 23 w Przasnyszu.

10. Wspólnie z referatem ds. promocji ogłosiliśmy konkurs na Logotyp Miasta Przasnysz skierowany zarówno do amatorów jak i profesjonalistów. Przedmiotem Konkursu było opracowanie projektu graficznego logotypu Miasta Przasnysz, który będzie stanowić identyfikację graficzną Miasta. Prace należało składać do dnia 07.02.2020 r. w Urzędzie Miasta w Przasnyszu. Regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie Urzędzie Miasta Przasnysz. Zgłosiło się kilkanaście osób.

11. Podpisaliśmy umowę partnerską na realizację projektu edukacyjnego ,,Jak zostać odpowiedzialnym eko-obywatelem”. Umowę zawarto pomiędzy Powiatem Przasnyskim, Miastem Przasnysz i Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu.

12. Na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Przasnysz jak co miesiąc dostępny był Punkt konsultacyjny ds. przyłączy gazowych.

13. Od lutego ruszyła kolejna sekcja sportowa w Przasnyszu. Tym razem czas na DARTA. Partnerem powstającej sekcji jest Miasto Przasnysz, OSiR i Zajazd Staropolski. Zostaną utworzone trzy ligi: Samorządowa, Biznesowa i Sportowa. Chętnych zachęcamy do zgłaszania się na nasz fan page Miasta Przasnysz lub osirprzasnysz@tlen.pl.

14. Miasto Przasnysz jako pierwsze w Polsce weszło w innowacyjny projekt społeczny. Dzięki temu pozyskaliśmy ponad 600 tys. zł. W Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie została podpisana umowa partnerska na realizację projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w mieście Przasnysz”. Liderem projektu jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, który jest placówką naukowo – badawczą podejmującą problemy pracy i polityki społecznej. Projekt ma walory projektu innowacyjnego społecznie, w ramach którego opracowany został przez grono wysokiej klasy specjalistów unikatowy „Model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy”.

15. Podczas tegorocznego finału WOŚP wylicytowałem jeden dzień pracy jako wójt gminy Jednorożec. Odwiedziłem wszystkie wydziały oraz Gminną Bibliotekę. Z wójtem Krzysztofem Iwulskim wymieniliśmy się doświadczeniami i wspólnie zaoferowaliśmy wzajemną pomoc w wielu wspólnych inicjatywach i działaniach.

16. Przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” stworzyliśmy w szkole SP1 nowoczesną pracownię językową. W pracowni znajduje się stanowisko nauczyciela oraz 24 stanowiska dla uczniów, wyposażone w nowoczesny system ułatwiający prowadzenie atrakcyjnych zajęć i sprzyjający zwiększeniu efektywności nauczania. Każdy uczeń ma do dyspozycji słuchawki, co umożliwia jednoczesne mówienie wielu osób bez przeszkadzania innym uczestnikom lekcji. Można pracować w parach, a nawet tworzyć kilkuosobowe grupy dyskusyjne.

17. Zważywszy, że osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji w zakresie spraw ich dotyczących, a także biorąc pod uwagę możliwe bariery architektoniczne oraz w komunikowaniu się, Miasto Przasnysz wprowadziło program ,,Mobilny Urzędnik″, służący obsłudze osób niepełnosprawnych w załatwianiu ich spraw urzędowych poza siedzibą Urzędu Miasta Przasnysz.

18. Zarządzeniem Nr 4/2020 Burmistrza Przasnysza z dnia 16 stycznia 2020 r. powołałem Zastępcę Burmistrza. Funkcję tą będzie sprawował Łukasz Machałowski.

19. Miasto Przasnysz wkrótce ruszy z kampanią informacyjną #PrzasnyszSegreguje. Celem wprowadzenia niniejszej kampanii jest realizacja zadań ustawowych Gminy Miasta Przasnysz w zakresie informowania mieszkańców o obowiązkowej segregacji odpadów,sposobie, zasadach i obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także skutkach braku realizacji tych obowiązków. Ponadto kampania ma także na celu prowadzenia działań edukacyjnych, zmierzających do kształtowania prawidłowych postaw w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

20. Wspólnie z Mateuszem Kowalczykiem udzieliliśmy wywiadu na temat projektu międzypokoleniowego – piosenki o Przasnyszu pt. Hej Mamo! Tato! w TVP 3 Warszawa.

21. Spotkałem się z Adamem Kapszukiewiczem i zainteresowaną młodzieżą, w sprawie renowacji skateparku w Przasnyszu przy ul. Orlika 23.

22. Udzieliłem jedenastego ślubu cywilnego w swojej „burmistrzowskiej” karierze.

23. Podpisaliśmy umowę na budowę tężni w parku miejskim. Termin zakończenia robót do 29.05.2020 r.

24. Trwają prace związane z budową oświetlenia ulic Kossaka, Matejki i Chełmońskiego. Termin zakończenia robót do 30.04.2020 r.

25. Podpisaliśmy umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Przasnysz. Podmiotem świadczącym usługę będzie Gabinet Weterynaryjny SUPERVET prowadzony przez Jędrzeja Wąsowskiego.

26. Wspieramy mieszkańców miasta poprzez udostępnianie na FB Miasta Przasnysz apeli o przekazanie 1% podatku na leczenie bądź rehabilitację.

27. Na bieżąco monitorujemy możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. Kolejne wnioski już zostały złożone lub są opracowywane do złożenia do poszczególnych instytucji i ministerstw.

28. Odbyłem dziesiątki spotkań z naszymi mieszkańcami w różnych sprawach indywidualnych.

29. Cyklicznie spotykam się w swoim gabinecie z Mieszkańcami, którzy wyróżniają się swoją aktywnością w całym regionie.

30. Spotkaliśmy się z firmą Novdom w celu przeprowadzenia ciekawego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej.

31. Gościliśmy podczas całodniowych wizyt ekspertów Związku Miast Polskich, którzy pracują z nami merytorycznie przy stworzeniu diagnozy do programu „Rozwój Lokalny”.

32. Wziąłem udział w treningu zapasów w szkole Karola Zyry, aby wspólnie z przasnyską młodzieżą promować ten sport.

33. Wziąłem udział w debacie i podsumowaniu działań przasnyskiej policji za rok 2019.

34. Wspólnie z sekretarzem Miasta rozmawialiśmy z młodzieżą z LO na temat rynku pracy w naszym mieście na zaproszenie Fundacji Regeneracja i dyrekcji LO im.KEN.

35. Odbyliśmy spotkanie z ekspertami od farm fotowoltaicznych w celu możliwości wprowadzenia takich rozwiązań w Przasnyszu.

36. Odbyłem robocze spotkanie z wójt gminy Przasnysz – Grażyną Wróblewską i wójtem gminy Czernice Borowe – Wojciechem Brzezińskim.

37. Wspólnie z „załogą” UM Przasnysz rozpoczęliśmy przygotowania do uroczystości 30-lecia samorządu w Polsce.

38. Odbyłem robocze spotkanie z przedstawicielami placówki „Nasze Dzieci”, która w maju przygotuje happening medyczny w Przasnyszu.

39. Ustaliliśmy nową lokalizację napisu „Przasnysz”, który obecnie znajduje się w Rynku. Napis będzie ekspozycją i promocją naszego miasta na ruchliwej ulicy w środku Miasta.

40. Wspólnie z seniorami przasnyskimi pracujemy nad powołaniem zespołu tanecznego i zespołu wokalnego dedykowanego dla mieszkańców 60+.

41. Wziąłem udział w przedstawieniu jasełkowym, który odbył się w ramach Dni Otwartych SP2.

42. Wystąpiłem na scenie MDK Przasnysz podczas koncertu zespołu Carol Markovsky, który promował muzykę gitarową w naszym mieście.

43.Spotkałem się z Michałem Szlachetką – przewodniczącym Przasnyskiej Rady Przedsiębiorczości. Ustaliliśmy elementy współpracy na kilka najbliższych miesięcy.

44. W każdą niedzielę wspieram MORSY Przasnysz podczas ich wizyt w Zajeździe Sebory.

45. Odwiedziłem podczas spotkań roboczych wszystkich proboszczów przasnyskich parafii.

46. Wziąłem udział w uroczystości Starostwa Powiatowego – oddanie Szpitalowi Powiatowemu – rezonansu magnetycznego, w których uczestniczył minister zdrowia i wojewoda mazowiecki.

47. Promowałem Miasto podczas audycji w „Radio 7” w Mławie.

48. Wziąłem udział w inicjatywie mieszkańców, którzy kochają koszykówkę 3×3 w ramach WOŚP. Wspólnie z młodzieżą z Przasnysza i okolic – wygraliśmy ten turniej! Pewnie dlatego, że reszta drużyn nam trochę odpuściła

49. Pozyskuję sponsorów na organizację Strefy Kibica na Rynku Miejskim w Przasnyszu. Chęć wsparcia zadeklarowało już kilka firm.

50. Z MDK Przasnysz pracujemy nad doborem artystów na Dni Przasnysza, które odbędą się 6-7 czerwca na Stadionie Miejskim w Przasnyszu.

51. Spotkałem się z kombatantami, którzy swoją siedzibę mają w Domu Nauczyciela w Przasnyszu.

52. Reagujemy na telefony mieszkańców dotyczące utrzymania dróg w mieście. W sezonie zimowym jest ich wyjątkowo dużo. Staramy się podejmować interwencję jak najszybciej.

53. Wspólnie z naczelniczką wydziału Inwestycji Miejskich – Agnieszką Mikołajewską wzięliśmy udział w spotkaniu z GDDKiA, która będzie przeprowadzała kolejne inwestycje na terenie Przasnysza.

54. Na zaproszenie dyrektorki Żłobka Miejskiego wziąłem udział w podsumowaniu projektu, razem z rodzicami i dziećmi ze żłobka na ul.Lipowej.

55. Spotkałem się z radnym miasta Pułtusk – Łukaszem Skarżynskim. Rozmawialiśmy o różnych zagadnieniach miejskich w obu miastach.

56. Z dr Piotrem Kaszubowskim omawialiśmy kolejne możliwości promocji wydarzeń i postaci historycznych ważnych dla naszego regionu.

57. Podczas spotkania roboczego w szerokim kręgu ekspertów – udało nam się ustalić działania dotyczące rozwoju monitoringu miejskiego na 2020 r.

Łukasz Chrostowski


 

Sprawdź również
guest
6 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Arek
Arek
2 lat temu

Te 600 tysięcy to pozyskał MOPS nie miasto. Proszę nie przypisywać sobie.

Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
2 lat temu

Wylicytowanie aukcji WOŚP ? Serio ? Punkt 28 i 29 to można powiedzieć takie same punkty

jot
jot
2 lat temu

'”naczelniczka ” 🙂 o losie w ubiegłym roku była „skarbniczka” 🙂 Tak jak piszemy z wielkiej litery Zastępca Burmistrza , również Sekretarz Miasta to nazwa własna. „na sali” powinno być „w sali”. Kiepściuchno z zasadami pisowni , czyżby pan nie miał pracownika , który by zebrał do kupy sprawozdanie i dokonał korekty? Mnie to razi i zapewne nie tylko mnie.

qwerty
qwerty
2 lat temu

Chciałbym, takie coś przeczytać….
58. Zająłem się ekologią w Przasnyszu. Moje działania doprowadziły do przywrócenia pojemników do segregacji odpadów, jak też utworzyłem komórkę do działań skierowanych przeciwko ludziom, którzy palą w piecach, tzw. „śmieciuchach”. Czynny jest już numer 24/h , gdzie można zgłaszać takie osoby.

Łukasz
Łukasz
2 lat temu
Reply to  qwerty

Taki numer czynny jest od ubiegłego roku 6:30 – 23:00. Prawie całą dobę – 29 756 49 79.

Tryb
Tryb
2 lat temu

O orszaku Trzech Króli pisał już w grudniowym sprawozdaniu 😀