Budżet powiatu przasnyskiego zwiększony o ponad 8 milionów złotych – obecnie wydatki na inwestycje powiatu wynoszą ponad 53 miliony złotych

O ponad 8 milionów złotych zwiększyły się dochody i wydatki w budżecie powiatu przasnyskiego. Uchwałę w tej sprawie radni powiatowi przyjęli podczas sesji Rady Powiatu Przasnyskiego w dniu 11 marca. Obecnie wydatki inwestycyjne powiatu przasnyskiego to okazała kwota ponad 53 milinów złotych.

Najbardziej istotne zmiany dotyczyły zwiększenia przez Radę Powiatu bieżącego budżetu na funkcjonowanie szkół powiatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, zwiększenia wydatków na przebudowę dróg powiatowych, dalsze roboty związane z uzbrojeniem terenów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, przyspieszenie wzrostu konkurencyjności, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, czy dotacji dla miasta Przasnysz na budowę ulic.

NAJBARDZIEJ ISTOTNE ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO

 

OŚWIATA – zwiększa się wydatki o kwotę 1.200.461, 89 zł.

 

 – dla ZSP w Przasnyszu                        438.721,00 zł.

 – dla LO im. KEN Przasnysz                168.148,00 zł.

 – dla LO Chorzele                                    56.986,00 zł.

 – dla LO Jednorożec                                33.124,00 zł.

 – dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu – 23.580,00 zł.

– na realizację Projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”  (wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu)  – 415.460,00 zł.

 – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  – 64.442,89 zł.

 

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – zwiększa się wydatki o kwotę 7.254.748,97 zł.

– na zadanie pn. „ Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego” 6.341.483,57 zł. ( w tym środki UE o 5.546.632,55 zł.)

– na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Ciechanów-Opinogóra – Długołęka – Zielona  – 365.274,00 zł.

– na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3202W Olszewiec – Czernice Borowe”- 210.000,00 zł.

– na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Krukowo – Ostrówek w ramach FOGR” – 200.031,83 zł.

– na Przasnyską Strefę Gospodarczą –  Sierakowo – 62.000,00 zł.

– na opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”  – 50.000,00 zł.

– na zadanie pn. „Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych” – 26.000,00 zł.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 – na rozwój przedsiębiorczości –   215.346,68 zł.

BEZPIECZEŃSTWO:

  – na zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu – 32.500,00 zł.

 

 – na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP  – 130.210,00 zł.

DOTACJA DLA MIASTA PRZASNYSZ NA BUDOWĘ ULIC:

 

 na budowę ulic w Przasnyszu na osiedlu Wschód II i Błonie –  300.000,00 zł.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA:

 – na opracowania geodezyjne i kartograficzne –  104.267,00 zł.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ:

 – na wydatki bieżące DPS, ul. Ruda w Przasnyszu  – 25.226,00 zł.

                                                      

POWIATOWE URZĘDY PRACY:

  – na wydatki bieżące – 21.781,00 zł.

Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments