Braki kontenerów na śmieci zabezpieczone przez gminy

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 19 zgłoszeń od mieszkańców, którym firma wywożąca śmieci zabrała kontener lub pojemnik. Najwięcej z powiatów płockiego (8) i pruszkowskiego (3). Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Nie ma zagrożenia epidemiologicznego ani zanieczyszczenia środowiska.

“Zgłoszenia mieszkańców są na bieżąco sprawdzane i przekazywane gminom. Po dwóch dniach pracownicy urzędu kontaktują się z osobami, które sygnalizowały problem. Weryfikują tym samym działania podjęte przez gminę” – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, który zwrócił się do burmistrzów i prezydentów miast o monitorowanie sytuacji związanej z odbieraniem odpadów komunalnych. W przypadku ewentualnych nieprawidłowości samorządy zobowiązane są do podejmowania działań. W gminach Brwinów, Michałowice (powiat pruszkowski), Czerwińsk (powiat płoński) firmy zajmujące się wywozem śmieci zostawiły worki na odpady komunalne, w gminie Jasienica (powiat wołomiński) zapewniają je władze samorządowe. W gminie Brudzeń Duży (powiat płocki) kontenery ustawione są przy urzędzie gminy.

Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły do urzędu wojewódzkiego kierowane były przez osoby prywatne – telefonicznie (bezpłatna całodobowa infolinia 987) lub mailowo (kryzys@mazowieckie.pl). Wykaz miejscowości, w których wystąpił problem z kontenerami dostępny jest tutaj.

Spośród 314 gmin województwa mazowieckiego w 222 (70,7 proc.) rozstrzygnięto przetargi związane z odbiorem odpadów komunalnych, a w 88 je ogłoszono (28 proc.). Cztery gminy nie ogłosiły przetargu – dwie z nich mają to zrobić do czwartku. 102 gminy podpisały umowy.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments