Biogram Józefa Kilisia w Słowniku biograficznym polskich strażaków

Z okazji stulecia powstania ogólnopolskiego związku strażackiego ukazał się „Słownik biograficzny polskich strażaków”. Wśród biogramów znalazła się postać Józefa Kilisia, urodzonego w Świniarach.

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych z OSP RP poinformował, że z okazji stulecia powstania ogólnopolskiego związku strażackiego ukazał się „Słownik biograficzny polskich strażaków” pod redakcją dr. Mariana Zalewskiego.

– Losy Rzeczypospolitej to pełna poświęcenia historia patriotycznej dobrowolnej służby strażackiej. Strażacy są tymi, którzy chlubnie zapisali się nie tylko w annałach polskiego ruchu strażackiego, lecz także na kartach naszych narodowych dziejów – podkreśla Waldemar Pawlak prezes ZG ZOSP RP we wstępie do Słownika

Tom pierwszy zawiera 154 biogramy wybitnych strażaków, a także założycieli i działaczy OSP przygotowane przez 50 autorów. Jego uroczysta prezentacja miała miejsce 18 maja w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

Wśród biogramu znajduje się informacja o Józefie Kilisiu, który urodził się w Świniarach, w powiecie przasnyskim.

 

Józef Kiliś (1942-2002)-  Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Józef Kiliś urodził się 10 września 1942 r. w Świniarach (aktualnie pow. przasnyski, woj. mazowieckie). Był absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Po studiach zamieszkał w Nidzicy i podjął pracę w  Kombinacie Rolnym „Łyna”. Pracował w nim do 1990 r. Tego roku został wybrany na zastępcę burmistrza Nidzicy. W marcu 1993 r. powołany na prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Olsztynie. Tu pracował do śmierci w 2002 r. W szeregi ochotniczej straży pożarnej wstąpił w 1990 r., przejmując jednocześnie funkcje prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP w Nidzicy. Poczynając od 1991 r. jest wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku (wybierany na zjazdach wojewódzkich w 1991 oraz 1995 r.). W grudniu 1998 r. powierzono mu pełnienie funkcji prezesa Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP nowo tworzonego województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie. W trakcie I Zjazdu Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Warmińsko-Mazurskiego w 2002 r. przedstawiciele na Zjazd powołali go ponownie na prezesa Zarządu OW ZOSP RP .

 

Kiliś znakomicie łączył kompetencje zawodowe prezesa RIO i społeczne zaangażowanie w ochotniczym ruchu strażackim. Poprzez swoje osobiste umiejętności spowodował, że system finansowania OSP przez samorządy terytorialne stawał się przejrzysty i zrozumiały. W trakcie jego kadencji utrzymywana była ścisła współpraca pomiędzy ochotnikami i funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Zmarł nagle 20 września 2002 r. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Nidzicy. W trakcie uroczystości pogrzebowych prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak odznaczył Józefa Kilisia Złotym Znakiem Związku OSP RP. W 2003 r. został utworzony Fundusz im. Józefa Kilisia przyznający rokrocznie stypendia dla najlepszych studentów studiów humanistycznych z powiatu nidzickiego. Żona Wanda. Dzieci: syn Bogusław oraz córki Aleksandra i Katarzyna.

Autor: Grzegorz Jan Matczyński

 

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments