Wnioski o dofinansowanie kół gospodyń wiejskich tylko do najbliższego czwartku!

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o wsparcie finansowe tylko do 31 października br. (czwartek). Wnioski o dofinansowanie przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do ARiMR.

Wysokość dotacji dla koła zależy od liczby jego członków i wynosi:
– 3.000 zł – dla koła liczącego do 30 członków,
– 4.000 zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków,
– 5.000 zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

O wsparcie z ARiMR mogą ubiegać się koła zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję. Obecnie figuruje w nim blisko 8.000 kół.

Całkowita kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa przeznaczona na działalność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich w tym roku wynosi 40.000.000 zł.


Źródło armir
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments