Transplantacja – wzrosła liczba dawców na Mazowszu

O 62 proc. (z 49 do 79) wzrosła liczba dawców na Mazowszu w latach 2010 – 2012. Rozwój transplantologii potwierdza również większa liczba szpitali, w których dokonuje się przeszczepów organów. Mijają trzy lata realizacji programu „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”, realizowanego pod auspicjami wojewody mazowieckiego. Celem projektu jest zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów od osób zmarłych oraz rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych.

W 2010 roku liczba pobrań narządów na Mazowszu na milion mieszkańców była trzykrotnie mniejsza niż w województwie zachodniopomorskim – wyniosła 9 na 1 mln mieszkańców. Dwa lata później wskaźnik wzrósł do 15 osób na 1 mln mieszkańców, gdy średnia ogólnopolska kształtowała się na poziomie 16 dawców na milion mieszkańców. Rozwinięciu uległa również sieć szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych – w 2012 roku spośród 202 szpitali zatrudniających takie osoby, 30 znajdowało się na Mazowszu.

16 czerwca 2010 roku z inicjatywy Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, a pod auspicjami wojewody mazowieckiego, podpisano list intencyjny w sprawie działań na rzecz zwiększenia liczby dokonywanych przeszczepów oraz uzyskania społecznego poparcia dla idei dawstwa. Dokument parafowali przedstawiciele wszystkich organów założycielskich mazowieckich szpitali, instytucji ochrony zdrowia oraz wojewoda mazowiecki. Koordynatorem programu „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim” został prof. Paweł Nyckowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który wspiera inicjatywy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego osobistym zaangażowaniem oraz wiedzą merytoryczną.

„Sukces w transplantologii zależy od zrozumienia i akceptacji leczenia za pomocą przeszczepu narządów. Istotna jest również sprawna współpraca pomiędzy wszystkimi realizatorami procesu identyfikacji, pozyskiwania dawców oraz przeszczepiania ofiarowanych organów. Chciałbym podziękować personelowi szpitali oraz stacji dializ, które w ciągu ostatnich trzech lat z sukcesem promowały ideę dawstwa” – powiedział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki.

W ramach działań prowadzonych w środowisku medycznym zorganizowano m.in. kilka spotkań w mazowieckich szpitalach. Zachęcano je do tworzenia stanowisk szpitalnych koordynatorów pobrań i koordynatorów pobrań narządów od dawców żywych w stacjach dializ. Projekt „Partnerstwo dla Transplantacji” zakłada również edukację młodzieży poprzez m.in. konferencje dla nauczycieli i uczniów. Razem z Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowano ich 19 w całym województwie. W konkursie plastycznym „Transplantacja – jestem na TAK” promującym ideę dawstwa nadesłano 477 prac ze 189 szkół. We współpracy z „Poltransplantem”, ośrodkami dawców szpiku, szpitalami i uczelniami wyższymi zorganizowano trzy konferencje naukowe „Transplantacja Darem Życia” skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i środowiska akademickiego. Niezwykle istotne są także spotkania plenerowe podczas Pikników Zdrowia współorganizowanych przez urząd wojewódzki w pięciu regionach województwa, w trakcie których zrekrutowano 168 potencjalnych dawców szpiku.

Program „Partnerstwo dla Transplantacji” powstał z inicjatywy Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w lipcu 2009 roku. Jego głównymi celami są: zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów oraz utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach.

Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Szacuje się, że dzięki niej każdego roku szansę na powrót do zdrowia ma ok. 1 – 1,5 tys. osób w kraju. Na całym świecie codziennie umiera piętnaście osób, nie mogąc doczekać się przeszczepu.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments