Starostwo w partnerstwie z Urzędem Gminy w Jednorożcu odmieniło centrum Jednorożca. Rondo oraz ulice Długa i Warszawska oddane do użytku

3 lipca oddano do użytku kolejną, wartą prawie 5 mln. zł.  inwestycję drogową zrealizowaną przez powiat przasnyski, w tym przypadku  w partnerstwie z Urzędem Gminy w Jednorożcu. Gdyby nie współpraca obydwu samorządów inwestycja nie miała by szansy na realizację. Budowa ronda oraz remont dróg – ulicy Długiej i Warszawskiej w Jednorożcu przyczyniły się w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa oraz warunków ruchu i komfortu jazdy, z czego bardzo zadowoleni są mieszkańcy jednorożca.  Dzięki tej inwestycji centrum Jednorożca oraz ul. Długa i Warszawska zyskały nowy, piękny wygląd.

 

Na partnerstwie Starostwa z Gminami i na odwrót korzystają mieszkańcy

Zadanie pn. „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej” zrealizowano w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”. Inwestycja została zrealizowana wspólnie  z Gminą Jednorożec na podstawie Porozumienia o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia, dzięki któremu starostwo przasnyskie pozyskało środki finansowe z Mazowieckiego  Urzędu Wojewódzkiego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 4 777 584, 79 zł brutto. Na inwestycję na mocy porozumienia pomiędzy powiatem przasnyskim i gminą Jednorożec złożyły się – wkład własny Beneficjenta, czyli Powiatu Przasnyskiego: 1 179 343,86 zł, – wkład partnera (Urzędu Gminy w  Jednorożcu) – 1 324 288,93 zł.. Dzięki temu powiat przasnyski pozyskał dodatkowe 2 273 952,00 zł, jako – dotację  z budżetu państwa w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował m.in.:

 

 – przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych ze zmianą ruchu skanalizowanego na ruch skanalizowany okrężny typu rondo, przebudowę chodnika, wykonanie warstwy ścieralnej, oznakowania poziomego i pionowego.

 – remont drogi powiatowej nr 3234 W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc, tj. przebudowano ul. Długą na odcinku 1559 mb i ul. Warszawską na odcinku 720 mb. W ramach remontu wykonano warstwę ścieralną, zjazdy publiczne i indywidualne, miejsca postojowe, oznakowanie pionowe

– wykonanie oświetlenia ul. Długiej i Warszawskiej w Jednorożcu poprzez montaż 90 szt. słupów i opraw.

Gmina Jednorożec już od kilku lat sukcesywnie przygotowywała uzbrojenie terenu pod obecnie wykonany remont ulicy Długiej i Warszawskiej oraz budowę ronda w Jednorożcu. W latach 2011 – 2013 dokonała przebudowy istniejącego kolektora deszczowego na odcinku od skrzyżowania do istniejącego zrzutu do rowu w ul. Warszawskiej wraz z odwodnieniem nawierzchni i chodników w okolicy ronda. Wartość inwestycji wyniosła 306.478,14 zł. W latach 2011-2014 wybudowała linię napowietrzną i kablową oświetlenia ronda, przebudowała linię napowietrzną oraz przebudowała infrastrukturę telekomunikacyjną będącą w kolizji z budową ronda przy zbiegu ulic Warszawskiej, Długiej, Odrodzenia, Mazowieckiej i Placu Św. Floriana. Wartość inwestycji wyniosła 332.738,00 zł.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Zenon Szczepankowski – starosta powiatu przasnyskiego, Marek Walędziak – przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego, Jarosław Tybuchowski – wicestarosta powiatu przasnyskiego, Krzysztof Stancel – wójt Gminy Jednorożec, Janusz Mizerek – przewodniczący Rady Gminy Jednorożec, Michał Lorenc – były wójt Gminy Jednorożec (podpisywał porozumienie) oraz  Kazimierza Pióro – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu

Następnie przebudowane obiekty zostały poświęcone  przez księdza Kanonika Andrzeja Kron – proboszcza Parafii pw. Świętego Floriana w Jednorożcu.

Kolejna umowa: 400 tysięcy Starostwo przekaże gminie Jednorożec na budowę hali sportowej i rozbudowę szkoły

 

Tego dnia licznie zgromadzeni mieszkańcy Jednorożca usłyszeli jeszcze jedną bardzo dobrą informację. Przasnyskie Starostwo przekaże Gminie Jednorożec 400 000 zł na budowę hali sportowej i rozbudowę szkoły. Władze powiatu podpisały tego dnia w tej sprawie umowę z władzami gminy. Umowa finalizuje wcześniejsze porozumienie podpisane jeszcze w poprzedniej kadencji przez władze powiatu i byłego wójta gm. Jednorożec Michała Lorenca.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments