Ryszard Kalisz dla młodych przasnyszan

Gdy poproszono mnie o napisanie felietonu do portalu, skierowanego do mieszkańców Przasnysza, długo zastanawiałem się  nad tym, z jakim przekazem mogę się do Was zwrócić. Jest mnóstwo spraw, tematów i problemów, które warto poruszyć, jednak „wolna ręka”, którą dostałem od redakcji w kontekście doboru tematu mojego felietonu wcale nie ułatwia mi sprawy.

Mógłbym napisać do Was o historii, o kulturze, o tym jak wielokrotnie odwiedzałem Przasnysz, jednak bez problemu wyczujecie, że nie byłoby to do końca szczere. Napiszę więc szczerze  o społeczeństwie obywatelskim. Na budowaniu takiej konstrukcji społecznej skupiam się w mojej codziennej działalności. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu więzi społeczne – szczególnie w małych  i średnich społecznościach wiejsko-miejskich- były więziami bardzo silnymi. Ludzie mogli na siebie liczyć, bardzo dobrze się znali, dużo mocniej sobie ufali. Dziś, na skutek wielu czynników takich jak dużo większa mobilność ludzi czy zmiany w sposobie spędzania wolnego czasu więzi te zanikają i z przykrością stwierdzam, że zostały niedostatecznie zastąpione przez rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Czym w XXI wieku będzie społeczeństwo obywatelskie? Czym będzie się objawiało? Aktywność  w organizacjach pozarządowych, oddolne wychodzenie  z lokalnymi inicjatywami obywatelskimi, działalność charytatywna, aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju panelach i dyskusjach. Tego w naszym kraju – i Przasnysz nie jest wyjątkiem – szalenie brakuje! Organizacje pozarządowe coraz silniej udowadniają, jak wielki wpływ na kształtowanie obecnego ładu społeczno-politycznego wywierają.

W społeczeństwach Europy Zachodniej największe, najbardziej liczące się  podmioty „trzeciego sektora” mogą pochwalić się siłą przebicia niejednokrotnie większą, aniżeli media czy partie polityczne. W Polsce dopiero powoli i mozolnie zmierzamy do takiego modelu. Warto dodać – pozytywnego modelu.

Moje słowa dotyczące organizacji pozarządowych kieruje głównie do młodzieży, która kształtując obecne społeczeństwo, ma gwarancję funkcjonowania w nim za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat . To dzięki Wam i Waszemu zrzeszaniu się z organizacjach pozarządowych Przasnysz może zmienić się na każdej płaszczyźnie. Od promowania się jako wspaniały i atrakcyjny region turystyczny, poprzez organizację ciekawych wydarzeń, debat i spotkań, aż po walkę o konkretne rozwiązania, które ułatwią życie mieszkańców! Zobaczycie, że efekty przyjdą same! Nowoczesne, dobrze funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie, z licznymi organizacjami pozarządowymi, to społeczeństwo inkluzywne. Inkluzywne, czyli takie, w którym ludzie zepchnięci na społeczny margines, napiętnowani, stanowią dużo mniejszy odsetek, aniżeli w społeczeństwie zamkniętym, automatycznie wykluczającym, z niskim poziomem zaufania społecznego. Co za tym idzie budowanie  społeczeństwa otwartego jeśli będzie skuteczne, przyniesie pozytywne efekty mierzone nie tylko w aktywności obywateli, lecz także aspektach takich jak spadek przestępczości! Wszelkie dane i doświadczenia empiryczne pokazują bowiem, że nie ostra i restrykcyjna polityka karna, lecz polityka edukacyjna i prewencyjna zapewniają wymierne efekty w tej materii. Pamiętajcie o tym, że wstępując do organizacji pozarządowych robicie kawał dobrej roboty nie tylko dla siebie, lecz także dla Waszej Małej Ojczyzny!

Pamiętajcie, że Monteskiuszowski sektor I, władza opinii i sektor III są na tym samym poziomie i demokratyczne państwo prawne może w 100% dobrze funkcjonować gdy te wzajemnie się kontrolują i kreują. Przasnysz może być wzorcem, ale to zależy od Was. Młodych mieszkańców miasta.


Ryszard Kalisz


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...