Radny Czaplicki przeciwny zmianom w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Kilka dni temu w artykule „Karetki do Przasnysza mają być kierowane z… Siedlec! Centralizacja już za kilka miesięcy” informowaliśmy o planach zmniejszenia ilości dyspozytorni pogotowia ratunkowego na Mazowszu. Dotychczas województwo podzielone było na sześć rejonów operacyjnych, teraz mają być tylko trzy. Na ostatniej sesji Rady Miasta Przasnysz sprawę poruszył również radny Sławomir Czaplicki.

Poniżej treść wystąpienia radnego.

-Kilka dni temu w mediach lokalnych i mazowieckich przeczytaliśmy o planie wojewody mazowieckiego dotyczącym zmian w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Te zmiany będą dotyczyły również Miasta Przasnysz i te zmiany, według planu wojewody będą dla naszych mieszkańców zdecydowanie niekorzystne.

Obecnie na terenie województwa mazowieckiego istnieje 6 rejonów operacyjnych i 5 dyspozytorni, a te planowane zmiany przewidują zmniejszenie rejonów operacyjnych do 3 i do 3 dyspozytorni.

Obecnie Miasto Przasnysz, jak też Powiat Przasnyski obsługuje dyspozytornia w Ostrołęce i obsługa medyczna w zakresie kierowania karetek do nagłych przypadków zagrożenia zdrowia i życia naszych mieszkańców miałaby być według planów wojewody przeniesiona do Siedlec. To jest ponad 150 km, czyli stamtąd byłyby kierowane karetki do stanów zagrożenia życia, wypadków i wszelkich potrzeb naszych mieszkańców w tym zakresie.

Sejmik Województwa Mazowieckiego i marszałek Adam Struzik podjął stanowisko, które sprzeciwia się takim rozwiązaniom. Sejmik w swoim stanowisku protestuje również przeciwko przeniesieniu obsługi Miasta Przasnysz i Powiatu Przasnyskiego do Siedlec.

To jest ponad 150 km. Jest to po pierwsze duża odległość, po drugie sprawy topografii i znajomości naszego terenu. W moim przekonaniu wprowadzi to spore zamieszanie. Mieszkańcy zwracali się do mnie, abyśmy również jako Rada Miejska, bo reprezentujemy przecież mieszkańców – w tej bardzo ważnej sprawie, jaką jest życie i zdrowie mieszkańców – podjęli  tożsame, bądź też inne stanowisko, w którym wyrażamy sprzeciw, aby obsługa naszych mieszkańców i wysyłanie karetek do naszych mieszkańców odbywało się z oddalonych o ponad 150 km Siedlec.

Jeśli chodzi o życie i zdrowie liczą się sekundy, mogą zdarzać się pomyłki, a zmiana proponowana przez pana wojewodę jest dość szybko wprowadzana, ma nastąpić za 3 miesiące i jest zdaniem wielu samorządowców niezbyt dobrze przygotowana. Ościenne samorządy, z tego co wiem podejmują stanowiska, w których wyrażają sprzeciw przeciwko tego rodzaju zmianom.

W związku z tym, mam wniosek do pana burmistrza, do pana przewodniczącego, do państwa radnych, o to żebyśmy również przygotowali takie stanowisko, w którym w imieniu mieszkańców, którzy po publikacjach o planach wojewody są zdecydowanie zaniepokojeni takim stanem rzeczy, a przecież reprezentujemy mieszkańców – podjęli tożsame lub podobne stanowisko, w którym zabezpieczamy interesy mieszkańców Miasta Przasnysz.


red.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments