POROZUMIENIE STAROSTWA Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ JĘZYKÓW OBCYCH PODPISANE

W dniu 15 stycznia  b.r. w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Przasnyskim i  Wyższą Szkołą Języków Obcych. Porozumienie wpisuje się w zapowiadaną wcześniej trójstronną współpracę pomiędzy Powiatem Przasnyskim, Politechniką Warszawską i właśnie przasnyską uczelnią językową. Ze strony powiatu porozumienie podpisali  starosta przasnyski Zenon Szczepankowski i wicestarosta Tomasz Osowski, a ze strony WSJO kanclerz uczelni dr Elżbieta Sternal.

Kształcenie techniczne i językowe w Przasnyszu

 

Wyższa Szkoła Języków Obcych włącza się tym samym do wspólnej realizacji szerokiej współpracy i projektu Powiatu i Politechniki zakładającego m.in. utworzenie na terenie powiatu  Terenowego Poligonu Doświadczalno – Wdrożeniowego. Ma on  służyć przemysłowi lotniczemu, elektronice cywilnej i wojskowej, energetyce odnawialnej, budownictwu pasywnemu, ochronie środowiska, budowie zaawansowanych urządzeń elektrycznych i przedsiębiorczości. Dodatkowo zakłada kształcenie w Przasnyszu przez Politechnikę i WSJO kadr dysponujących zarówno specjalistyczną wiedzą techniczną, jak również technicznymi umiejętnościami językowymi niezbędnymi w rozwoju Przasnyskiej Strefy Gospodarczej i cieszącymi się na rynku pracy dużym zapotrzebowaniem.

Trójstronna współpraca wzmocni szanse planowanego projektu unijnego

Trójstronna współpraca pomiędzy warszawską renomowaną uczelnią techniczną, przasnyską uczelnią językową oraz samorządem powiatowym jest istotnym przedsięwzięciem naukowo – technicznym dla dalszego rozwoju powiatu i regionu, jak również kontynuacją zapoczątkowanej strategicznej współpracy biznesu ze światem nauki. Wzmacnia jednocześnie możliwości realizacji przygotowywanego przez starostwo i Politechnikę wspólnego projektu unijnego w tym zakresie.

i rozwoju Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Podpisanie porozumienia zwiększa szanse realizacji w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej  innowacyjnych przedsięwzięć przy wsparciu naukowym obydwu uczelni,  stwarza nowe, ogromne możliwości rozwojowe dla całego powiatu i w jeszcze większym stopniu umożliwi podnoszenie konkurencyjności i wykorzystanie możliwości, jakie daje nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020.

Przypomnieć należy, że nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewiduje duże środki finansowe na wsparcie nowoczesnych technologii, gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjnych rozwiązań znajdujących swoje zastosowanie w wielu branżach.

Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

 Rzecznik Prasowy


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...