Policyjne nowości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Od 01 stycznia 2014 roku na terenie całego kraju podczas interwencji dotyczącej przemocy domowej,  policjanci będą wykorzystywali nowe kwestionariusze szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia  dorosłych i dzieci.

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli:   I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Naczelnik Wydziału Prewencji, Dyrektorzy i Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu, koordynator „NK” oraz specjalista ds. nieletnich i patologii z KPP w Przasnyszu.  Celem spotkania było zapoznanie uczestników  z nowymi  kwestionariuszami i algorytmem postępowania, które od 2014 roku ułatwiać będą  funkcjonariuszom Policji podejmowanie adekwatnych do sytuacji działań m.in. maksymalne zapewnienie ofiarom przemocy domowej bezpieczeństwa. Ponadto omawiano rolę pracownika  socjalnego  w sytuacji  konieczności zapewnienia opieki małoletnim oraz zapewnienia specjalistycznego wsparcia i schronienia, celem udzielenia ofiarom przemocy w rodzinie szybkiej i wszechstronnej pomocy.


3HM4Bu5Iw7OtExcep0AL ZZaaF7aH74gi7ql4IOvl

 


E.Ś/EN

KPP Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments