Zaproszenie na Konferencję pt.” Planowanie procesów rozwojowych w powiecie przasnyskim” – 22.03.2013 r

Konferencja odbędzie się 22 marca b.r. o godzinie 12.00 w hali sportowej przy ulicy Sadowej w Przasnyszu i ma na celu przybliżenie i przedyskutowanie najważniejszych projektów inwestycyjnych powiatu przasnyskiego.

Będzie miała otwarty charakter dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu, na obecności których szczególnie nam zależy. Zapraszamy także lokalne media. Chcemy przeprowadzić konsultacje w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko ewentualnych błędów. W konferencji zaplanowano udział m.in. marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, posła na Sejm Waldemara Pawlaka, kierownictwa PGNiG, MSG, PGE, oczywiście wszystkich lokalnych samorządów, jak również mieszkańców.

Konferencja będzie dotyczyła planów związanych projektami inwestycyjnymi przygotowywanymi i  realizowanymi przez powiat przasnyski, w tym gazyfikacją powiatu w ramach umowy i finansowania MSG przy wsparciu finansowym PGNiG, budową drogi Przasnysz – Brzeski – Chorzele z pasem infrastrukturalnym, ścieżką rowerową, światłowodem, przyłączami wodnymi, kanalizacyjnymi i energetycznymi, jak również w ramach umowy i finansowania przez PGE  – linii wysokiego napięcia 110 kV i innymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi powiatu (MCSZ kompleks Przasnysz i Chorzele, „Dyfuzja procesów gospodarczych na północnym Mazowszu poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części powiatu przasnyskiego”, projekt energetyki odnawialnej  w ramach PPP dla przedsięwzięć polegających na wytwarzaniu i dostarczaniu energii elektrycznej i energii cieplnej z odnawianych źródeł energii do obiektów publicznych powiatu, modernizacji CKP oraz adaptacji budynku szkoły w Zdziwóju Starym, promocji PSG, projektów dalszej modernizacji Szpitala i DPS-u i innych projektów powiatu przasnyskiego).

Z poważaniem

Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy

Rzecznik PrasowySprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.