ZAKOŃCZONO PIERWSZY ETAP STRATEGICZNEGO DLA POWIATU I JEGO MIESZKAŃCÓW PROJEKTU GOSPODARCZEGO.

POWIAT ROŚNIE W SIŁĘ I JEST GOTOWY NA PRZYJĘCIE INWESTORÓW.
STREFY GOSPODARCZE, GAZYFIKACJA, ELEKTRYFIKACJA, KOLEJ, DROGI.

ZAKOŃCZONO PIERWSZY ETAP STRATEGICZNEGO DLA POWIATU I JEGO MIESZKAŃCÓW PROJEKTU GOSPODARCZEGO.

 

27 czerwca 2016 roku stało się faktem, że powiat przasnyski jest obecnie jednym z najlepiej przygotowanych na przyjęcie inwestorów polskich samorządów. Starosta Zenon Szczepankowski, zarząd i rada powiatu wspólnie ze współpracownikami, lokalnymi samorządowcami, zakończyli oficjalnie i uroczyście  w obecności marszałka Adama Struzika, prezesów strategicznych polskich spółek energetycznych, gazowniczych i kolejowych, drogowców, naukowców, szefów służb, i wykonawców, realizację pierwszego etapu potężnego i skomplikowanego projektu gospodarczo – drogowego. 

Dwie strefy, gaz, prąd, kolej, drogi

Dwie kompleksowo wyposażone w niezbędne media strefy gospodarcze, połączone pasem infrastrukturalnym Przasnysz – Chorzele.  Gazyfikacja, linia wysokiego napięcia, linia kolejowa wraz z bocznicą w Chorzelach, włączoną do ogólnopolskiej sieci kolejowej – zostały oficjalnie oddane do użytku. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie preferowana przez marszałka województwa mazowieckiego polityka zrównoważonego rozwoju  i kredyt zaufania udzielony władzom powiatu przez zarząd województwa oraz prezesów strategicznych polskich spółek energetycznych, gazowych i kolejowych. Nie byłoby to możliwe bez zrozumienia idei władz powiatu przez lokalną społeczność i mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na wykup przez powiat niezbędnych gruntów i wykazali się bardzo dobrą współpracą podczas realizacji skomplikowanego projektu, dającego całej ziemi przasnyskiej szanse rozwoju i lepszego życia.

Pierwszy etap zakończony, czas na następne

Jeszcze kilka lat temu, żaden potencjalny inwestor nie zainteresowałby się naszym powiatem, a  lokalny przedsiębiorca chcący rozwijać swoją działalność, nie miałby gdzie tego robić. Nie było terenów inwestycyjnych, brakowało prądu, a większość z 440 km dróg powiatowych wymagała budowy lub modernizacji. O gazie i kolei można było tylko pomarzyć. Ale że marzenia poparte wizją, konsekwencją i uporem starosty przasnyskiego, zarządu i rady powiatu – uzasadnione konkretnym programem rozwoju powiatu się spełniają – dziś o większości tych problemów można zapomnieć. I zająć się kolejnymi wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi. Kontynuacją projektów gospodarczych i infrastrukturalnych oraz staraniami o inwestorów oraz  nowe miejsca pracy.

Najlepsze tereny na Mazowszu i w Polsce

W dobie powszechnej konkurencji o inwestorów, powiat przasnyski tworząc doskonałe warunki dla firm, stał się liderem nie tylko mazowieckim, ale i ogólnokrajowym. Potwierdza to chociażby wybór w ostatnich dniach przez Agencję Rozwoju Mazowsza terenów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – jako najlepiej przygotowanych i najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów i przedsiębiorców na Mazowszu, i jednych z najlepszych w kraju.

Skomplikowany projekt zakończony

27 czerwca zakończono realizację ogromnego i skomplikowanego projektu infrastrukturalnego, realizowanego przez starostwo powiatowe w Przasnyszu, jego jednostki organizacyjne, przy współpracy strategicznych polskich spółek, samorządów, naukowców, drogowców, leśników i wielu innych instytucji i środowisk.

Projekt infrastrukturalny pt. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego” zrealizowano w ramach Priorytetu I – „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Liczby robią wrażanie

Całkowita wartość inwestycji to 91 863 605,29 PLN, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowiła 68 062 369,60 PLN, kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa stanowiła 8 040 150,19 PLN, a wkład własny powiatu stanowił 15 761 085,50 PLN.

Co zrobiono

Przedmiotem Projektu było kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną następujących terenów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej:

1.Obszar Sierakowo położony na terenie Gminy Przasnysz, pomiędzy dwiema głównymi drogami powiatu, tj. drogą wojewódzką nr 544 i drogą krajową nr 57. Jest to teren byłego lotniska o powierzchni 309 ha uzbrojony obwodowo w infrastrukturę.

2.Obszar Chorzele 1 na terenie Chorzel, przyległy do linii kolejowej nr 035 Ostrołęka -Chorzele – Wielbark – Olsztyn oraz do dróg: krajowej DK 57 i wojewódzkiej DW 614.

3. Obszar pasa infrastrukturalno-drogowego łączącego wyżej wymienione obszary.

Dodatkowo gaz, prąd i kolej

Jednocześnie i w sposób skoordynowany swoje inwestycje prowadziły w tym obszarze: Polska Grupa Energetyczna –  Dystrybucja oraz Polska Spółka Gazownicza. PGE Dystrybucja zbudowała linię wysokiego napięcia i światłowodową, jak również GPZ 110/15 kV, a PSG gazociąg o ciśnieniu średnim – podwyższonym oraz stacje redukcyjne.

Natomiast PKP PLK Siedlce wykonało fragment linii kolejowej nr 35 na odcinku Wielbark – Chorzele, włączając bocznicę kolejową w Chorzelach do ogólnopolskiej sieci kolejowej.

Spotkanie w starostwie

Zakończenie projektu  rozpoczęła sesja rady powiatu przasnyskiego, podczas której starosta przasnyski Zenon Szczepankowski wraz z przewodniczącym rady powiatu Markiem Walędziakiem powitał wszystkich przybyłych gości i przedstawił projekt, przebieg jego realizacji i szanse jakie wiążą z nim władze samorządowe i lokalne społeczności wszystkich miast i gmin powiatu.

Wizytacja Strefy w Sierakowie

Uczestnicy następnie zapoznali się na miejscu ze strefą w Sierakowie i pasem infrastrukturalno – drogowym Przasnysz  – Chorzele, gdzie nastąpiło uroczyste i symbolizujące jedność powiatu przecięcie wstęgi. Następnie wszyscy obejrzeli strefę gospodarczą w Chorzelach, a spotkanie zakończyła uroczystość w auli basenu, gdzie władze powiatu przasnyskiego wraz  z władzami Miasta i Gminy Chorzele podziękowały okolicznościowymi statuetkami i specjalnie przygotowanymi monetami, za wszechstronną współpracę, pomoc, umożliwienie realizacji i wreszcie fachowe wykonawstwo tej ogromnej i skomplikowanej inwestycji, bardzo istotnej dla lokalnej społeczności i rozwoju całego powiatu.

Podziękowania

►W sposób szczególny dziękujemy panu Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego – na którego pomoc, wsparcie i wzorową współpracę w ramach zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego – powiat przasnyski zawsze może liczyć.

►Równie mocno chcemy podziękować Pani Wiesławie Krawczyk – wiceprzewodniczącej sejmiku województwa mazowieckiego.

►W równie szczególny sposób chcemy podziękować spółkom i firmom, które w sposób skoordynowany realizowały inwestycję w obszarach: projektowym, drogowym, gazowniczym, energetycznym, kolejowym i dotyczącym uzbrojenia samych stref gospodarczych:

►Polskiej Grupie Energetycznej – Dystrybucja SA – PGE Dystrybucja zbudowała linię wysokiego napięcia i światłowodową, jak również GPZ 110/15 kV, a PSG gazociąg o ciśnieniu średnim – podwyższonym oraz stacje redukcyjne.

►Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. – PSG realizowała gazociąg o ciśnieniu średnim – podwyższonym oraz stacje redukcyjne.

►Polskim Kolejom Państwowym – Polskim Liniom Kolejowym SA – PKP PLK wykonało fragment linii kolejowej nr 35 na odcinku Wielbark – Chorzele, włączając bocznicę kolejową w Chorzelach do ogólnopolskiej sieci kolejowej.

►Firmie TRAKCJA PRKiL SA

►Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjno – Budowlanych EXPORT-PRIBEX SP z oo z Warszawy

►Firmie Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic

►Przedsiębiorstwu Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z oo z Ostrołęki

►Przedsiębiorstwo Robót Drogowo  – Inżynieryjnych w Mławie

►Pracowni Projektowej

Przestrzeń dla przemysłu i usług

Przasnyska Strefa Gospodarcza w Sierakowie obejmuje powierzchnię 307 ha, podstrefa Chorzele to kolejne 120 ha. Teren uzbrojony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną – sieć energetyczną o mocy 14 megawatów, oświetlenie, sieć telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągi, drogi wewnętrzne i dojazdowe, ciągi pieszo-rowerowe i przyłącze gazowe. W skład strefy wchodzi lotnisko biznesowo-turystyczne o powierzchni 107 ha, Specjalna Strefa Ekonomiczna – podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (55 ha) oraz ponad 100 działek o powierzchni od 30 arów do 8 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjną, usługową, handlową.

 

Strefy połączone infrastrukturą

Wszystkie obszary inwestycyjne powiatu przasnyskiego połączono pasem infrastrukturalnym wzdłuż drogi powiatowej Przasnysz–Brzeski Kołaki–Chorzele. Powstały – linia wysokiego napięcia 110 kV, gazociąg o ciśnieniu średnim podwyższonym, ścieżka rowerowa oraz światłowód, a także drogi wewnętrzne w strefie w Sierakowie.

 

Strefa już się rozwija i daje miejsca pracy

Działki w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej wykupiło już 32 przedsiębiorców. Dwanaście firm już działa, a kolejne 22 przygotowuje dokumentację i niezbędne do uruchomienia działalności i budowy zezwolenia. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z unijnych dotacji na rozwój swoich firm oczekują również na uruchomienie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.  Obecnie funkcjonujące firmy generują około 195 miejsc pracy.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


 

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...