Wyróżnienia i podziękowania dla radnych powiatowych, pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych

Z okazji jubileuszu XV – lecia utworzenia Powiatu Przasnyskiego, Rada i Zarząd Powiatu Przasnyskiego w sposób uroczysty złożyła podziękowania radnym, pracownikom Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych,  którzy są związani z powiatem przasnyskim od początku jego utworzenia.

 

Podziękowano za  zaangażowanie w ustawiczny rozwój powiatu oraz wszelkie poczynione trudy   i działania wykonywane na rzecz całej wspólnoty Powiatu Przasnyskiego. Ostatnie piętnaście lat to okres prężnego rozwoju całego powiatu i poszczególnych gmin go tworzących, który możliwy był zarówno dzięki aktywnym samorządowcom, jak i samym mieszkańcom. Dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy okres ostatnich lat stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Po wręczeniu dyplomów od władz samorządu powiatu przasnyskiego, nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, którego reprezentowała Wiesława Krawczyk, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Radni Powiatu Przasnyskiego pełniący swoją funkcję nieprzerwanie
od początku utworzenia powiatu przasnyskiego:

1. Pan Bogdan Kruszewski

2. Pan Janusz Osiadacz

3. Pan Arkadiusz Siejka

4. Pan Zenon Szczepankowski

5. Pan Marek Walędziak

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy związani są z powiatem przasnyskim od chwili jego utworzenia:

 1. Pani Elżbieta Bałtrukowicz
 2. Pani Aneta Banach             
 3. Pani Elżbieta Barłożek
 4. Pani Anna Czaplicka                     
 5. Pani Beata Czaplicka                     
 6. Pan Wiesław Czyżewski     
 7. Pani Krystyna Dardzińska
 8. Pani Wiesława Gadomska – Pająk
 9. Pani Maria Gilewska
 10. Pani Małgorzata Grabowska        
 11. Pani Janina Grotkowska-Chachulska
 12. Pani Maria Jaroszewska                
 13. Pan Ryszard Juklaniuk      
 14. Pani Beata Kołakowska                 
 15. Pani Teresa Malińska                     
 16. Pan Krzysztof Maliszewski
 17. Pani Ewa Marchewka                    
 18. Pani Dorota Muzińska
 19. Pani Ireneusz Napierkowski
 20. Pani Alina Obrębska
 21. Pan Kazimierz Pióro          
 22. Pan Wiesław Potrapeluk
 23. Pani Danuta Prejs
 24. Pani Maria Jolanta Rejs
 25. Pani Maria Rykowska
 26. Pan Jerzy Sadowski            
 27. Pani Krystyna Topa                       
 28. Pan Tadeusz Topa
 29. Pani Anna Tworkowska
 30. Pan Radosław Waleszczak            
 31. Pani Barbara Wasążnik                 
 32. Pan Jarosław Włodarczyk
 33. Pan Zbigniew Zagroba
 34. Pani Jadwiga Żuber

Pamiątkowe dyplomy wręczyli starosta przasnyski Zenon Szczepankowski,  przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego Marek Walędziak oraz wicestarosta przasnyski Tomasz Osowski. Listy gratulacyjne w imieniu marszałka województwa mazowieckiego wręczyła radna wojewódzka Wiesława Krawczyk.


Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments