Wszystko co powinieneś wiedzieć o programie „Dobry start”.

MOPS Przasnysz opublikował wszystkie przydatne informacje dotyczące programu rządowego „Dobry start”.

Czy rodziny, w których 1 osoba pracuje za granicą nie będą musiały czekać na przyznanie środków przez wojewodę, tak jak to jest z 500+?

Świadczenie dobry start rodzicom na uczące się dzieci będą przyznawać gminy i w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu ma Pani gwarancję wypłaty świadczenia najpóźniej do 30 września.

Czy świadczenie przysługuje 6-letniemu dziecku rozpoczynającemu I klasę szkoły podstawowej?

Tak, w tym przypadku świadczenie dobry start przysługuje. Podstawowym warunkiem przyznania prawa do świadczenia dobry start jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole, niezależnie od wieku, w którym rozpoczęło ono naukę. Świadczenie dobry start przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia.

Mam pytanie co do dorosłych uczniów mających 25 lat (niepełnosprawny) i uczących się zaocznie – czy też dla nich się należy wyprawka?

W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie dobry start przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole (zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym) do ukończenia 24. roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje także do ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W jakich przypadkach można żądać zwrotu świadczenia?

Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

– świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

– świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;

– świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wydaje gmina, która przyznała świadczenie. Zatem w celu uzyskania szczegółowych wiążących informacji dotyczących tej kwestii należy się zwrócić do gminy, która przyznaje świadczenia.

Czy wychowankowi rodziny zastępczej, który kończy 20 lat, będąc uczniem szkoły policealnej dla młodzieży/studia przysługuje świadczenie?

Świadczenie dobry start nie przysługuje studentom oraz osobom uczącym się w szkole policealnej.

A co z dodatkiem do świadczenia rodzinnego z tytułu rozpoczęcia nauki szkolnej? Czy 300 zł zastępuje to 100 zł, czy jest niezależnym świadczeniem tak jak 500+?

Będzie można otrzymać te dwa rodzaje świadczeń, czyli zarówno świadczenie dobry start, jak i świadczenia rodzinne, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Czy wliczać 300+ do dochodu przy planowaniu świadczeń z pomocy społecznej?

Świadczenie dobry start nie podlega wliczeniu do dochodu przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej, jak i świadczeń z innych systemów wsparcia.

Mam 18 lat i chodzę do liceum we wrześniu idę do III klasy i będę zdawać maturę. 2 tyg. temu wyszłam za mąż. Czy otrzymam świadczenie 300 zł? Kto ma złożyć wniosek w moim imieniu?

Świadczenie dobry start co do zasady przysługuje rodzicowi na uczące się w szkole dziecko, także na dziecko pełnoletnie. W związku z powyższym, wniosek o to świadczenie w Pani przypadku powinien złożyć Pani rodzic.

Czy świadczenie będzie przysługuje rodzinie zastępczej, jeśli dziecko przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym? Rodzina ponosi koszty utrzymania dziecka w MOW.

Co do zasady, na dziecko umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,  świadczenie dobry start przysługuje. Rodzina zastępcza składa wniosek o świadczenie dobry start w powiatowym centrum pomocy rodzinie.


Źródło MOPS Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments