Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Podczas XXII Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 5 maja 2020 roku, Zarząd Powiatu Przasnyskiego ze starostą Krzysztofem Bieńkowskim na czele otrzymał wotum zaufania od Rady Powiatu. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o Stanie Powiatu Przasnyskiego. Radni udzielili władzom powiatu również absolutorium. W sesji uczestniczyło 16 radnych: w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu obecnych było 6 radnych, pozostałych 10 radnych głosowało korespondencyjnie.

 

Przedmiotem obrad był Raport o Stanie Powiatu Przasnyskiego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu w 2019 roku. Wyniki finansowe powiatu zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Krzysztof Nieliwodzki, Mariusz Szempliński, Janusz Osiadacz, Zenon Szczepankowski i Dariusz Wilga. Komisja Rewizyjna jednogłośnie wydała pozytywną opinię na temat bilansu z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego w 2019 i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego.

Podczas sesji wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium, od głosu wstrzymał się jedynie radny Rafał Gotowiec. Zdecydowana większość, bo 10-ciu na 16-tu głosujących radnych uznało, że Zarząd Powiatu Przasnyskiego zasługuje na otrzymanie wotum zaufania. Przeciw zagłosowało 5 radnych, a jeden z radnych wstrzymał się od głosu.

W poprzednim roku Powiat Przasnyski przeznaczył na realizację inwestycji 41,9 mln zł i w tym celu pozyskał środki zewnętrzne o łącznej wartości 23,8 mln zł. Między innymi dzięki temu zajął II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich jako jeden z najbardziej rozwojowych samorządów.

Raport o Stanie Powiatu Przasnyskiego stanowi podsumowanie poprzedniego roku przede wszystkim pod kątem inwestycji, finansów i strategicznych programów. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, między innymi przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.

Wśród opisanych inwestycji znalazły się m.in.:

– modernizacje dróg powiatowych,

– inwestycje służące rozwojowi przedsiębiorczości: budowa Centrum Aktywizacji Biznesu, Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości, E-usługi dla powiatu;

– inwestycje oświatowe: przygotowanie terenu pod budowę hali sportowej z płytą lodowiska przy ZSP, remont pomieszczeń noclegowych internatu, remont pokrycia dachowego budynku ZSP przy ul. Sadowej;

– projekt służący poprawie życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu;

– inwestycje realizowane przez SPZZOZ w Przasnyszu.

 

Dokument zawiera również informacje na temat gospodarki nieruchomościami, a także omówienie istotnych działań w obszarze rozwoju oraz promocji powiatu przasnyskiego.

Raport został przygotowany przez pracowników Starostwa Powiatowego w Przasnyszu pod nadzorem Wicestarosty Waldemara Trochimiuka oraz Sekretarz Anny Obidzińskiej – Wójcik.


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments