W związku z zarzutami, jakie pojawiły się na portalu eprzasnysz oraz przytoczone zostały w gazecie Express Przasnyski dot. wykorzystania samochodu służbowego Starostwa wyjaśniamy, co następuje:

Są dwie formy zabezpieczenia transportowego dla szefów samorządów przewidziane prawem:

1)     Wójt, burmistrz, starosta, marszałek wykorzystują do tego celu własny samochód. Urząd płaci tzw. kilometrówki uwzględniające również amortyzację samochodu rozliczane przy wyjazdach poza teren własnej jednostki. Na przejazdy w granicach jednostki przysługuje ryczałt pieniężny, który nie jest rozliczany, gdyż każdy przejazd, nawet w kierunku domu, może się łączyć z oglądem miasta, czy gminy, kontaktem z mieszkańcami.

2)     Jednostka samorządowa decyduje się na zakup samochodu służbowego. Samorząd nie ponosi wtedy kosztów ryczałtu, ani kilometrówek. W tym przypadku wykorzystanie samochodu w granicach danej jednostki pozostaje do decyzji szefa samorządu (analogicznie jak przy ryczałcie). Poza granicami jednostki każdy z pracowników samorządu może korzystać z delegacji. W przypadku starosty przasnyskiego delegacje nie są rozliczane, co stanowi dodatkową oszczędność dla powiatu. W związku z zatrudnieniem tylko jednego kierowcy, starosta często musi wyjazdy służbowe odbywać samochodem prywatnym (kierowca ma ograniczony kodeksem czas pracy). Starosta przasnyski jednak nie korzysta ze zwrotu kosztów użytkowania własnego samochodu do celów służbowych (nie pobiera kilometrówek), co również stanowi oszczędność dla powiatu.

W Polsce przyjęło się (z przyczyn ekonomicznych), że małe jednostki samorządowe, najczęściej gminy, realizują koszty transportu za pomocą ryczałtów i kilometrówek na samochody prywatne.

W trakcie podróży starosta nie traci czasu, a intensywnie pracuje

Większe jednostki (województwa, powiaty, duże miasta) zakupują samochody służbowe, które pełnią dodatkowo rolę miejsca pracy biurowej. Przy bardziej czasochłonnych podróżach nie ekonomiczne jest zajmowanie się przez szefa samorządu kierownicą. W czasie jazdy marszałek, czy starosta wykonuje czynności przypisane jego zadaniom. W przypadku powiatu przasnyskiego starosta podczas każdej podróży wykonuje wiele opracowań z projektami unijnymi włącznie. Czas jazdy jest więc w sposób optymalny wykorzystany na rzecz powiatu. To między innymi dlatego w roku 2015 znowu powiat przasnyski  (jak żaden inny samorząd w Polsce) otrzyma dziewiątą już statuetkę im. Króla Kazimierza Wielkiego za największe inwestycje infrastrukturalne per capita. Statystyki na ten temat już się ukazały. 99% samorządów w żadnym roku nie uzyskało tak wysokich pozycji statystycznych, jak powiat przasnyski uzyskuje co roku, już od kilkunastu lat.

 01_kazik_2012

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments