W Krzynowłodze Małej ”Uczyli odpowiedzialności za życie i zdrowie”.

Placówka Terenowa KRUS w Przasnyszu 08.06.2018 roku przeprowadziła spotkanie informacyjno – instruktażowe z uczniami klas gimnazjalnych i podstawowych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej.

 

Wymienione szkolenie pn. ”Uczymy odpowiedzialności za życie i zdrowie„ podzielone było na dwie części. Pierwsza część miała charakter informacyjny i poprowadziła ją Małgorzata Krawczyk Starszy Specjalista ds. prewencji omawiając prace  w gospodarstwie rolnym, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15 – tu . Dzieci uważnie wysłuchały prelekcji, następnie podjęły dyskusję nt. własnych obserwacji i doświadczeń . W celu uzupełnienia wiedzy  z zakresu BHP podczas pracy rolniczej uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną „Bezpiecznie na wsi”,  a także otrzymali  ulotki i broszurki o w/w  tematyce .

image1395-Szkol.

Druga część spotkania miała charakter stricte  instruktażowy i poprowadzili ją strażacy: instruktor z KP PSP w Przasnyszu i OSP w Krzynowłodze Małej. Ratownicy : Piotr Kuligowski i Łukasz Ciak w sposób prosty i praktyczny przedstawili dzieciom zawartość torby – zestawu R-1 do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej będącego  na wyposażeniu większości Jednostek Gaśniczo – Ratowniczych  OSP i niezbędnego do wyjazdu  każdej jednostki do zgłoszonych wypadków. Dzieci chętnie brały udział przy demonstrowaniu użycia np. aparatu tlenowego, kołnierza ortopedycznego, odpowiadały na pytania ratowników chwaląc się już posiadaną wiedzą w tym zakresie. Na fantomie ratownicy  demonstrowali  akcję przywracania funkcji oddechowo-krążeniowej ewentualnym ofiarom wypadków. Druhowie – strażacy z OSP w Krzynowłodze Małej  podjechali na plac przed szkołą wozem strażackim i udostępnili  dzieciom do obejrzenia wyposażenie samochodu .

image1361szkol(1)

W spotkaniu wzięło udział 120 uczniów wraz z nauczycielami i Dyrekcją szkoły Podstawowej, która podziękowała za przeprowadzenie szkolenia i wyraziła chęć na dalszą współpracę z KRUS oraz strażakami  w szerzeniu wśród dzieci pozytywnych zachowań podczas prac rolniczych, a także podjęcia akcji udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku   .

image1373SZkol.

Zdaniem PT KRUS działanie prewencyjne spełniło oczekiwany efekt. Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami BHP podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, tak ważnymi w celu ratowania  życia i zdrowia  poszkodowanym w wypadkach.

Źródło KRUS
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments