W Krzynowłodze Małej powstanie Klub Seniora.

Z inicjatywy wójta Jerzego Humięckiego oraz radnych Rady Gminy w samej Krzynowłodze powstanie Klub Seniora. Środki na ten cel zostały już pozyskane z rządowego programu Senior Plus.

Klub będzie mieścił się w budynku dawnego posterunku policji. Dzięki środkom z programu uda się wyremontować obiekt publiczny, który może w przyszłości stać się rodzajem katalizatora integracji osób w wieku senioralnym.

Gmina ma w planach zaadaptować parter wspomnianego budynku w taki sposób, aby spełniał on standardy placówki określone w Programie. W planach jest więc m.in. stworzenie sali spotkań z wyposażeniem, przygotowanie aneksu kuchennego ze sprzętem AGD, toalety i szatnię. Ze środków, które już pozyskała gmina, zostanie zakupiony także sprzęt do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz telewizor.

Nie da się ukryć, że społeczeństwa niewielkich miejscowości starzeją się. Wraz ze średnim wzrostem długości życia powoduje to, że coraz ważniejszym obowiązkiem gminy staje się dbałość o najstarsze pokolenia. To dlatego właśnie Krzynowłoga Mała zdecydowała się na organizację pierwszego w gminie Klubu Seniora.

Władze samorządowe mają nadzieję, że będzie to miejsce integrujące i aktywizujące różne środowiska senioralne, które będą mogły spotykać się w miejscu stworzonym z myślą przede wszystkim o pokoleniach dojrzałych.


Źródło UG Krzynowłoga Mała

Skomentuj artykuł

avatar