VI PROFILAKTYCZNA GRA MIEJSKA W PRZASNYSZU.

W Przasnyszu odbyła się kolejna już VI Profilaktyczna Gra Miejska o Puchar Burmistrza Miasta. Organizatorami Gry byli: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu oraz Komenda Hufca ZHP w Przasnyszu. W tym roku do zabawy przystąpiło 13 drużyn.

W środę 25 maja br. na terenie Przasnysza została przeprowadzona Profilaktyczna Gra Miejska dla dzieci i młodzieży. Na ulicach naszego miasta można było spotkać grupki młodych ludzi, które wykonywały przeróżne zadania. W Grze uczestniczyło 13 drużyn z terenu powiatu przasnyskiego. Byli to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz zuchy i harcerze.

Gra rozpoczęła się o godz. 08:15 na Rynku Miejskim w Przasnyszu. Uczestników Gry zapoznano z zasadami zabawy. Każda drużyna otrzymała kopertę zawierającą mapę miasta z zaznaczonymi punktami zadaniowymi.

Wykonując zadania uczestnicy musieli wykazać się sprytem, sprawnością fizyczną, pomysłowością i wiedzą ogólną, ponieważ zadania były punktowane, a największa liczba zebranych punktów miała decydować o zwycięstwie. Na „policyjnym” punkcie grupy starsze musiały wykazać się znajomością stopni policyjnych od posterunkowego do generała. Drużyny młodsze bez większych problemów kompletowały wyposażenie przewodnika i psa policyjnego, niezbędne do wykonywania zadań służbowych. Ponadto w trakcie trwania Gry uczestnicy wykonując zadania na terenie miasta przestrzegali przepisów ruchu drogowego odnoszących się do pieszych.

Podsumowanie Gry odbyło się na Rynku Miejskim w Przasnyszu. Czas oczekiwania na werdykt jury wypełniła przasnyska grupa PatPORT, prezentując spektakl profilaktyczny pt. „Tramwaj zwany nienawiścią”. Zaśpiewano Hymn PaT-u „Nie wracajmy jeszcze na ziemię”.

W tym roku największą liczbę punktów w młodszej grupie wiekowej i Puchar Burmistrza Miasta Przasnysza zdobyły „Wypasione Jedyneczki” reprezentujące Szkołę Podstawowa Nr 1 w Przasnyszu, w starszej grupie wiekowej zwyciężyła drużyna „DZIUPLA II” reprezentująca Liceum Ogólnokształcące KEN w Przasnyszu. Wszystkie drużyny biorące udział w Grze otrzymały pamiątkowe statuetki i koszulki ufundowane przez Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

Na zakończenie VI Profilaktycznej Gry Miejskiej organizatorzy podziękowali uczestnikom zabawy oraz wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Gry, wśród których byli:
• Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
• Urząd Miasta w Przasnyszu
• Auto Moto Klub Rzemieślnik
• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Komenda Powiatowa PSP
• Nadleśnictwo Przasnysz
• Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Przasnyszu
• Ratownictwo Medyczne w Przasnyszu
• Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej
• Stajnia „Księstwo”
• Muzeum Historyczne w Przasnyszu
• Harcerze Hufca Przasnysz -4HDK WEGA z Przasnysza i 1 HDR SANITAS z Chorzel

Autor: EŚ/ EN


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments