„Surowa” świetlica w Obrębie

W połowie października zakończył się pierwszy etap przebudowy remizy strażackiej w Obrębie. Niedługo to miejsce przerodzi się w ogólnodostępną świetlicę służącą całej społeczności tego sołectwa. Wszystko to dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, które pozyskała gmina Przasnysz w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”.

Formalne zakończenie pierwszej części inwestycji nastąpiło 17 października. Do tego dnia firmie wykonującej zlecenie udało się przekształcić bryłę dawnej remizy i zamontować okna i drzwi w nowym budynku. Do remizy dobudowano nowe skrzydło, które będzie pełnić funkcję świetlicy wiejskiej; zamontowano też niezbędną stolarkę okienną i drzwiową. Nad starą i nową częścią budynku jest też już nowy dach.

Drugi, końcowy etap inwestycji ma zostać zamknięty w lipcu 2014 roku. Oprócz prac wykończeniowych w budynku OSP i świetlicy zagospodarowany zostanie także przylegający teren: powstanie plac zabaw, zamontowane zostaną ławki oraz posadzone krzewy ozdobne.

Projekt o nazwie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a konkretnie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przebudowa jest realizowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dzięki temu aż 80% kosztów kwalifikowanych budowy będzie pokryte z budżetu unijnego.


0001-grafika_468_- 0002-grafika_469_- 0003-grafika_470_-


Urząd Gminy Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments