Rusza projekt „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim”.

Powiat Przasnyski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu unijnego pod nazwą „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projektem zostaną objęte cztery szkoły z powiatu przasnyskiego: Liceum Ogólnokształcące w ZSP im. W. S. Reymonta w Chorzelach, Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu, Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu oraz Liceum Ogólnokształcące w ZSP im H. Sucharskiego w Przasnyszu. Powiat otrzyma kwotę, o jaką wnioskował, czyli 1 058 680,20 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia uczniów w zakresie zdobywania kluczowych kompetencji i uniwersalnych umiejętności niezbędnych
na rynku pracy. Dodatkowo udoskonalone zostaną także umiejętności oraz kompetencje zawodowe 80 nauczycieli.

27 kwietnia 2020 roku miało miejsce spotkanie organizacyjne, na którym w obecności dyrektorów szkół omówiono działania zaplanowane do zrealizowania od początku września 2020 roku do końca lutego 2021 roku.

 

Działania projektowe:

– doposażenie w 2 szkołach pracowni: matematycznej i przedmiotów przyrodniczych oraz 4 szkół w sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej;

– zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (korekcyjno-kompensacyjne)

– zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce: dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, matematycznych, przedmiotów przyrodniczych oraz warsztaty ze skutecznego uczenia się z użyciem technologii informacyjno – komunikacyjnej;

– zajęcia rozwijające: warsztaty kompetencji językowych, matematycznych, przyrodniczych oraz warsztatami z umiejętności rozwijania kompetencji z użyciem technologii informacyjno – komunikacyjnej;

– projekty edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne;

– laboratoria wyjazdowe rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (np. zajęcia w Centrum Kopernik);

– szkolenia dla 80 nauczycieli, m.in w zakresie wykorzystywania e-podręczników, nauczania w oparciu o eksperyment, pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Projekt realizowany w partnerstwie z Project Hub Sp. z o. o. z Poznania oraz Gminą Jednorożec. Całkowita wartość projektu to 1 114 630,20 zł.

guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Maria
Maria
8 miesięcy temu

Dlaczego Ci Państwo nie mają maseczek? Przecież są z różnych środowisk i miejscowości!!! Nie wiadomo kto jest nosicielem…