Roman Nowicki: MINISTER NOWAK POWINIEN BYĆ ZDYMISJOWANY Z INNYCH POWODÓW

Po informacjach medialnych odnosi się wrażenie, że głównym powodem dymisji ministra Nowaka jest afera zegarkowa. Tymczasem od dłuższego czasu było wiele innych poważniejszych powodów do odwołania szefa resortu transportu. Wszyscy byliśmy świadkami nieporadności ostatnich ministrów w realizacji wielkiego programu budowy autostrad.

Od dawna obserwujemy pogłębiający się regres w dostępie do mieszkań dla młodych i niezamożnych rodzin wyraźnie zawiniony przez brak jakiejkolwiek długofalowej polityki mieszkaniowej. Z przyczyn niezrozumiałych, być może politycznych, niszczona jest spółdzielczość mieszkaniowa i towarzystwa budownictwa społecznego. Niedawno dla ratowania jednego z banków zlikwidowano dobrze funkcjonujący Krajowy Fundusz Mieszkaniowy przy milczącej akceptacji resortu. Ministerstwo niedostatecznie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i z ekspertami przy rozwiązywaniu ważnych problemów dla polskiej gospodarki. Premier zyskałby uznanie gdyby te powody były już wcześniej powodem dymisji a nie zegarek.

14 listopada odbyła się w Sejmie duża konferencja MIESZKALNICTWO W ROKU RODZINY zorganizowana przez Kongres Budownictwa i Habitat Polska poświęcona sprawom biedy mieszkaniowej w Polsce. W trakcie spotkania udostępniono po raz pierwszy badania CBOS pokazujące, że jest gorzej niż źle z dostępem do mieszkań dla młodych rodzin. Opinie taką potwierdzają badania OECD i kontrole NIK.  Eksperci są zgodni w poglądzie, że  jest to wina braku polityki mieszkaniowej
i poważnych zaniechań rządu (głównie Ministerstwa Transportu). Niestety wydaje się, że ministerstwo kolejny raz obraziło się na organizacje pozarządowe i nie przysłało na spotkanie żadnego przedstawiciela z  kierownictwa, co uniemożliwiło merytoryczną wymianę poglądów w tych sprawach. Byli senatorowie, byli posłowie, był minister z Kancelarii Prezydenta nie było bezpośrednio odpowiedzialnych za złą sytuację mieszkaniową polskich rodzin. Szkoda. Jednak nie jest prawdą, co niektórzy sugerują, że z tego powodu na drugi dzień po naradzie został zdymisjonowany minister Nowak. Stracił posadę przez zegarek(!). Może nawet szkoda, że nie za zaniedbania w budownictwie, byłby to pouczający przykład dla innych członków rządu.

Najnowsze badania CBOS (wrzesień 2013 rok):

 – 52,8% Polaków uważa, że głównym problemem
polskich rodzin jest brak mieszkań i perspektyw na
rozwiązanie tego problemu,

 – 72,7% Polaków uważa, że zła sytuacja mieszkaniowa
jest główną przyczyną kryzysu demograficznego.

 Najnowszy raport OECD (28 maja 2013):
„….Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która skupia 34 wysoko rozwinięte państwa, jak co roku opublikowała wyniki badań jakości życia w krajach członkowskich. Polska zajęła 17. miejsce w rankingu, wyprzedzając m.in. Słowację, Węgry i Portugalię. Na szczycie rankingu znalazła się Australia, a na ostatnim miejscu Turcja…..Kategorie, w których wypadliśmy najgorzej, to średnie dochody i warunki mieszkaniowe….” Wyjątkowo słabo zostały ocenione polskie warunki mieszkaniowe. Nasz kraj zajmuje w tym rankingu przedostatnie miejsce, wyprzedzając jedynie Turcję.

Najwyższa Izba Kontroli (2011 rok):

„…negatywnie oceniła działalność kontrolowanych gmin w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców na lokale socjalne i mieszkania chronione oraz dbałości o bezpieczny stan techniczny obiektów przeznaczonych dla osób najuboższych i bezdomnych. Na powyższą ocenę wpłynęły przede wszystkim: malejący stopień zaspokojenia potrzeb, niski poziom realizacji wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym gmin w zakresie lokali socjalnych oraz skala i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości w utrzymaniu należytego stanu ochrony przeciwpożarowej kontrolowanych budynków….”

Za 9 miesięcy br. aż 95% mieszkań oddano w grupie mieszkań dla „bogatych” (budownictwo indywidualne i deweloperów). Tylko 5% stanowią mieszkania komunalne, socjalne, społeczne na wynajem o tanich czynszach i zakładowe. Te dane statystyczne potwierdzają, że od lat brakuje skutecznej polityki mieszkaniowej
i że rząd niewiele, lub nic nie robi żeby zahamować regres. Do tego w ostatnich latach dla ratowania jednego z banków zlikwidowano dobrze prosperujący Krajowy Fundusz Mieszkaniowy i niszczy się świadomie spółdzielczość mieszkaniową oraz towarzystwa budownictwa społecznego.

To są prawdziwe powody do dymisji ministra a nie zegarek.


Kongres 14.V.2013 009


Roman Nowicki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments