Radni Powiatu Przasnyskiego udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok.

Podczas ostatniej sesji radni Powiatu Przasnyskiego podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego za 2018 rok.

Po uwzględnieniu Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Powiatu Przasnyskiego. Wcześniej, również jednomyślnie, zatwierdzono sprawozdanie finansowe.

Zanim to jednak nastąpiło VIII Sesję Rady Powiatu Przasnyskiego zdominowała debata nad „Raportem o stanie powiatu przasnyskiego za 2018 rok”. Raport jest odzwierciedleniem wszystkich działań podejmowanych przez powiat przasnyski w 2018 roku. Podsumowanie to spotkało się z krytyką radnego Zenona Szczepankowskiego. Jednak mimo sprzeciwu radnych opozycyjnych wicestarosta twardo bronił stanowiska Zarządu Powiatu i ostatecznie raport pozostał w formie, którą zaprezentowano. Jak podkreślał Waldemar Trochimiuk wszystkie dane zawarte w raporcie zostały oparte o dokumenty źródłowe, które zostały zebrane przez pracowników i znajdują się w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Skomentuj artykuł

avatar