Projekt socjalny integrujący mieszkańców

W ramach działań animacyjno – aktywizujących prowadzonych przez dwóch pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu wyłoniła się grupa aktywnych mieszkańców chcących zrobić coś dla siebie, swoich dzieci i zmiany swojego najbliższego otoczenia. Tak powstał pomysł na zrealizowanie projektu socjalnego, mającego na celu poprawę warunków mieszkaniowych jak i estetycznych, czyli wyremontowanie klatki schodowej.

Wyzwania podjęli się mieszkańcy z ulicy Zawodzie 4 G. Liczne spotkania i rozmowy przyczyniły się to tego, iż w efekcie złożyli się i zgromadzili, aż 1180 zł. Z tych środków zaplanowano zakup odpowiednich farb i narzędzi malarskich. Poza tym mieszkańcy zdeklarowali chęć i gotowość do samodzielnego wykonania prac.  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu wystosowała pismo do potencjalnych sponsorów, którzy mogliby wesprzeć zamierzoną inicjatywę.

Na nasz apel odpowiedzieli:

·         CentroBud Oddział Przasnysz, Sierakowo 107 – przekazał worki z klejem, gładzi i zaprawy;

·         Budchem Hurtownia art. ogólnobudowlanych i chemicznych, ul. Makowska 6 – przekazał 30 litrów białej farby oraz dwa wałki;

·         ROBIKS Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, ul. Orlika 42 – przekazał  2 farby 0,5 litrowe oraz 3 emulsje 2,5 litrowe.

Prace związane z remontem klatki rozpoczęto 15 września. Większość uczestników projektu to kobiety, choć w prace zaangażowali się także mężczyźni, młodzież i starsze dzieci.

W ramach projektu socjalnego mieszkańcy bloku Zawodzie 4 G m.in. wyczyścili strukturę ścian, nałożyli gładź na liczne ubytki, a następnie przygotowali ściany oraz sufity  do malowania, wyczyścili kamyk dekoracyjny z części ścian, pomalowali ściany i sufity, lamperię oraz barierki.

Prace te trwały do 20.09.2017r.

Zgromadzone środki pieniężne zostały wydane na zakup dodatkowych farb, barwników i innych art. malarskich. Faktury z ich zakupu są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców bloku.

Po jednym ze spotkań z pracownikami MOPS oraz CAWLS zapadła decyzja o dodatkowej składce, w wysokości 10 zł. od rodziny. Środki te zostały wydane na zakup kamyka dekoracyjnego. Obecnie ku końcowi dobiegają prace związane z zaciąganiem go na ubytki w ścianach. Z zebranych środków zaplanowano także zakup firan.

Efekt pracy aktywnych i bardzo zaangażowanych mieszkańców bloku Zawodzie 4 G, w realizację tego projektu socjalnego jest niezwykły. Zauważalna jest wśród jego uczestników zmiana nastawienia i postaw. A sam wygląd klatki znacząco wpływa na poprawę walorów estetycznych.

Mamy nadzieję, że jest to zalążek dalszych działań integrujących społeczność nie tylko tego bloku ale również i pozostałych z ulicy Zawodzie 4.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej wraz z mieszkańcami bardzo dziękują sponsorom za zrozumienie i pomoc rzeczową przekazaną na rzecz projektu.

MOPS Przasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments