Powstaje e-centrum dla niepełnosprawnych

Już niebawem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu powstanie specjalne e-Centrum, które pomoże przeszkoleniu 8-osobowej grupy niepełnosprawnych mieszkańców gminy Przasnysz. To efekt podpisanego w listopadzie porozumienia o współpracy z warszawską Fundacją Aktywizacja.

Razem z Fundacją GOPS przeprowadzi projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Będzie on współfinansowany także przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem wspomnianego projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych oraz wejście na rynek pracy ośmiorga niepełnosprawnych mieszkańców gminy Przasnysz. We wspomnianym e-Centrum Fundacja będzie realizować wszechstronne szkolenia dla osób niepełnosprawnych obejmujące takie zagadnienia, jak:

  • szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe,
  • szkolenia z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej,
  • warsztaty szkoleniowe w formie praktycznej nauki zawodu,
  • szkolenie e-learningowe,
  • warsztaty dla rodzin i opiekunów.

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli zapewnione m.in. wsparcie trenera samodzielności, konsultacje doradcze (psychologiczne i zawodowe), warsztaty umiejętności społecznych, środowiskowe grupy wsparcia), wsparcie trenera pracy (w tym na stanowisku pracy), wsparcie pośrednika pracy oraz prawnika. Wszystkie zajęcia będą nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie.

Jak informuje kierownik GOPS w Przasnyszu Elżbieta Urban, udało się już zrekrutować całą grupę uczestników 10-miesięcznego kursu. Obecnie trwają szkolenia przedstawicieli GOPS mających koordynować cały projekt, a po Nowym Roku rozpoczną się pierwsze zajęcia warsztatowe.


Urząd Gminy Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments