Powiat wspiera Miasto Przasnysz w budowie ulic

16 kwietnia Radni Rady Powiatu Przasnyskiego udzielili kolejnej pomocy finansowej Miastu Przasnysz, tym razem w wysokości 30 tys. zł. z przeznaczeniem na zadanie pn.” Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych poprzez budowę i remont ulic w Przasnyszu”.

Kwota nie jest tu akurat najważniejsza. Chodzi nie tyle o finansowe, ale przede wszystkim formalne wsparcie Miasta Przasnysz przez powiat w staraniach o pozyskanie dofinansowania przebudowy ulic w Przasnyszu, tym razem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 30 tysięcy jakimi wsparli radni powiatowi Miasto Przasnysz podczas ostatniej sesji pozwoli samorządowi miejskiemu wykazać porozumienie z powiatem w zakresie planowanej inwestycji i zyskać dzięki temu dodatkowe punkty w ocenie złożonego do Wojewody Mazowieckiego wniosku inwestycyjnego. Dzięki partnerstwu z powiatem i dodatkowym punktom wniosek Miasta Przasnysz z pewnością uzyska dofinansowanie zaplanowanej inwestycji i otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania. Wcześniej powiat także udzielił Miastu dotacji celowej  – w wysokości 300 tys. zł. z przeznaczeniem na budowę ulic w Przasnyszu na osiedlu Wschód II i Błonie.

 

Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments