POWIAT PRZASNYSKI LIDEREM DEKADY.

STATUETKA IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO PO RAZ 10 (!) TRAFIŁA DO RĄK STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO.

W dniach 22-23 września podczas XIV Forum Kapitału i Finansów w Katowicach  starosta przasnyski Zenon Szczepankowski odebrał po raz 10 statuetkę im. Króla Kazimierza Wielkiego, najbardziej prestiżowe i miarodajne wyróżnienie samorządowe w Polsce za wyniki roku 2015. W 2005 r. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu po raz pierwszy zdobyło I miejsce w Polsce w inwestycjach per capita dzięki pozyskaniu największych, w przeliczeniu na mieszkańca, środków unijnych. Pozycję lidera w inwestowaniu oraz pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków unijnych ogółem Powiat Przasnyski utrzymuje już ponad 10 lat.

PODSUMOWANIE STATYSTYCZNE ZA 2015 R. WYPADA DLA
PRZASNYSKIEGO STAROSTWA CAŁKIEM OKAZALE:

►I  MIEJSCE W POLSCE W ZAKRESIE DOCHODÓW POWIATÓW PER CAPITA (NAJBOGATSZY POWIAT W POLSCE),

►I  MIEJSCE W POLSCE W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA,

►I  MIEJSCE W POLSCE W POZYSKIWANIU I WYDATKOWANIU ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  (POWIAT PRZASNYSKI JEST  LIDEREM TEGO RANKINGU JUŻ OD 11 LAT),

►I  MIEJSCE W POLSCE W ZAKRESIE DOCHODÓW UNIJNYCH W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA,

►I  MIEJSCE W POLSCE W ZAKRESIE WYDATKÓW NA  INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ,

►II  MIEJSCE W POLSCE W ZKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓŁEM,

►I  MIEJSCE W POLSCE W OGÓLNYM RANINGU ZPP DLA POWIATÓW DO 60 TYS. MIESZKAŃCÓW

10 statuetka Kazimierza Wielkiego

Forum Kapitału i Finansów to prestiżowe spotkanie od lat stanowiące platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu. Forum to 2 dni spotkań, 300 wystąpień, 60 paneli, 1000 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów. Organizatorem wydarzenia pod honorowym patronatem Prezydenta Katowic jest wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego “Wspólnota” oraz Miesięcznika „Pracownik Samorządowy”.

Pozyskaliśmy kilkadziesiąt razy więc niż inni

Nie ma w Polsce drugiej tak sprawnej drużyny wśród powiatowych administracji zespolonych.  Większość powiatów w tym czasie pozyskała kilkadziesiąt razy mniejsze środki. Urzędnicy z powiatu przasnyskiego wykonali ogromną pracę. Z każdym projektem unijnym wiąże się sporządzenie wielu tysięcy stron trudnych dokumentów.

Za pieniądze unijne i norweskie Powiat wykonał tak ważne projekty dla mieszkańców wszystkich miast i gmin jak:

Szpital, szkoła rolnicza, hale sportowe przy wszystkich szkołach powiatowych, remont i rozbudowa LO Przasnysz,  remont ZSP Przasnysz, remont warsztatów ZSP na ul. Gdańskiej w Przasnyszu, remont i przebudowa budynków DPS w Przasnyszu, budowy i remonty obiektów urzędowych, budowa i przebudowa ponad 400 km dróg powiatowych, budowa stref gospodarczych, basenu, pomoc w inwestycjach gminnych, utworzenie szkoły medycznej i szkoły muzycznej.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments