Porządek XLVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję XLVII sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 27 czerwca 2014r.
o godz. 14.30w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022,

5.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2014,

5.3  podziału Powiatu Przasnyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych,

5.4  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego,

5.5  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wnioski i oświadczenia.
  3. Zakończenie sesji.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments