Ponad 50 tys zł na sprzęt dla strażaków ochotników z gminy Krasne.

W dniu 31 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Krasne Michał Szczepański podpisał umowę na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasne. Zakup wyposażenia współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Na zakup wyposażenia wydatkowane zostanie 50.258,19 PLN z czego Gmina Krasne pozyskała z Ministerstwa Sprawiedliwości 49.755,61 PLN,  natomiast wkład własny Gminy to zaledwie 502,58 PLN.

W ramach wyżej wymienionej dotacji pozyskanej przez Gminę Krasne wszystkie jednostki z terenu Gminy Krasne otrzymają nowy sprzęt ratowniczy i medyczny między innymi:

– Defibrylatory

– Torby ratownicze PSP R1-2

– Nosze

– Zabezpieczenia poduszek powietrznych

– Pilarki do drewna

– Agregaty prądotwórcze

– Latarki

 oraz inne wyposażenie, które zwiększy bezpieczeństwo i ułatwi pracę strażaków

Przekazanie sprzętu planowane jest w listopadzie 2018 r

Kolejnym  sukcesem, jest pozyskanie środków finansowych na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu zieleni przed budynkiem Urzędu Gminy w Krasnem z wykorzystaniem i nawiązaniem do historyczno–przyrodniczego charakteru miejscowości ” – na to zadanie Gmina Krasne pozyskał 48.000,00 PLN.  Opracowana została koncepcja kompleksowego zagospodarowania tego terenu – teren zostanie oczyszczony, oświetlenie zmienione będzie na energooszczędne zasilane panelami słonecznymi, zamontowane zostaną ławeczki oraz stojaki na rowery. Przed urzędem stanie tablica informacyjna, na której na panelu LED wyświetlane będą informacje związane z wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi i społecznymi odbywającymi się na terenie naszej gminy.  Koncepcja projektu obejmuje kilka równoległych działań ukierunkowanych na zachowanie i zapobieganie procesom utraty różnorodności biologicznej poprzez aktywną ochronę połączoną z rewitalizacją zieleni oraz rozwój małej infrastruktury. Zadanie jest ściśle powiązane z realizowanym przez Gminę Krasne projektem pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krasne”, na który Gmina pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej w wysokości 4.403.364,57 PLN  i kompleksowo wyremontowała pięć budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.: Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnem oraz budynek byłego Gimnazjum, budynek Szkoły Podstawowej w Zielonej, budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem oraz budynek Urzędu Gminy w Krasnem.

Biorąc zatem pod uwagę wszystkie realizowane inwestycje, wliczając w to budowę Hali Sportowej, która jest w pełni wyposażona i ogrzewana, widać że Nasza Gmina dynamicznie się rozwija i w pełni wykorzystuje stawiane przed nią możliwości, przez co w ostatnich latach zdecydowanie zmieniła swój wizerunek i w niczym nie ustępuje innym gminom naszego powiatu. 

Źródło UG Krasne
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments