Podziękowanie za wieloletnią pracę

Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Radni Rady Gminy i cała społeczność gminna gorąco dziękuje Barbarze Modzelewskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych za ogromne zaangażowanie i trud włożony na rzecz rozwoju edukacji w gminie Czernice Borowe. Szczególnie serdecznie dziękujemy za pełne poświęcenia wypełnianie obowiązków związanych z piastowaniem stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych.

Paniom: Teresie Mierzejewskiej i Mariannie Gniazdowskiej dziękujemy za wieloletni trud przekazywania wiedzy i dobrych wzorów uczniom w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych.

Na progu nowego etapu życia, życzymy Paniom wielu sił wspieranych dobrym zdrowiem, niezbędnych do realizacji własnych marzeń i planów, a także wszelkiej pomyślności. Niech zasłużony czas na odpoczynek będzie czasem wytchnienia, a nieustająca wdzięczność wychowanków i uczniów daje radość i satysfakcję z dobrze wypełnionej misji dyrektora, nauczyciela i wychowawcy.

Sprawdź również

II Przegląd Kolęd i Pastorałek pt. „Hej kolęda, kolęda!” za nami!

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przasnyszu odbył …