OFERTA PRACY NR 1/2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PRZASNYSZU

OFERTA PRACY NR 1/2014

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PRZASNYSZU

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu poszukuje kandydata na stanowisko:

sprzątaczki

w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu;

 

Wymiar etatu:  0,7

liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Przasnysz

Główne obowiązki:

– sprzątanie przypisanego rejonu,

– codzienne odkurzanie podłóg, wykładzin, ścian i mebli znajdujących się w pomieszczeniach lub na ciągach komunikacyjnych przydzielonych do sprzątania,

– codzienne mycie podłóg, urządzeń sanitarnych,

–  codzienne opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury,

– mycie okien, drzwi i innych elementów stanowiących wyposażenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych z częstotliwością zapewniającą ich czystość,

– uzupełnienie środków myjących, papieru toaletowego, środków dezynfekcyjnych w sanitariach przydzielonych do posprzątania.

Inne:

– umowa na czas określony;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

 n i e z b ę d n e:

 

wykształcenie: co najmniej podstawowe

k o n i e c z n e:

komunikatywność,

umiejętność organizacji pracy własnej,

– umiejętność obsługi sprzętu mechanicznego do sprzątania,

– rzetelność.

d o d a t  k o w e:

– dyspozycyjność,

– dokładność,

– obowiązkowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– kopie świadectw pracy,

– życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do : 27.08.2014r.  

pod adresem :

Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Zespół Kadr i Szkolenia

Ul. Świerkowa 5

06-300 Przasnysz

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (29) 756 72 34.

Wyk. Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Przasnyszu


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...