Nabór wniosków o dotację na usuwanie azbestu

Burmistrz Przasnysza informuje, że zamierza w 2016 roku wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych usunięciem w 2016 roku, ze swojego najbliższego otoczenia wyrobów zawierających niebezpieczny i szkodliwy azbest do zgłaszania się do Urzędu Miasta Przasnysz.

Wszelkich informacji dot. zasad usunięcia, transportu i utylizacji azbestu (eternitu) udziela

Hubert Kwiatkowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Urząd Miasta Przasnysz, pok. Nr 41, tel. 29 756 49 32,

e-mail: azbest@przasnysz.um.gov.pl.

 

Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest (doc)

Informacja o wyrobach zawierających azbest (doc)

Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2016 roku.

 Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments