MOPS Przasnysz: Ośrodek Pomocy Kryzysowej oferuje wsparcie rodzinom w kryzysie

 Ośrodek Pomocy Kryzysowej

    przy

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Ośrodek Pomocy Kryzysowej oferuje:

–      terapię indywidualną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

–      grupę psychoedukacyjną dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie,

–      grupę korekcyjno-edukacyjną dla sprawców przemocy w rodzinie,

–      diagnozę sytuacji dzieci w rodzinie dotkniętej przemocą,

–      poradnictwo: psychologiczne, prawne.

Ośrodek Pomocy Kryzysowej umożliwi każdemu zainteresowanemu skorzystanie z porad specjalistów (także telefonicznie):

  •   psychologa – poniedziałek   1600  – 1700
  •   pedagoga – wtorek           1700  – 1900
  •  prawnika – środa            1530  – 1630
  •   terapeuty ds. uzależnień i przemocy w rodzinie –   czwartek   1530  – 1930
  •   terapeuty ds. uzależnień i przemocy w rodzinie –    piątek      1600  – 1700

Zapraszamy

do Ośrodka Pomocy Kryzysowej w Przasnyszu,

ul. Św. Stanisława Kostki 5 (II piętro, pokój nr 91, 92)

lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (I piętro, pokój nr 43)

telefon  29 752 28 83


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments