Kolejne pieniądze dla przasnyskiego szpitala od marszałka Struzika. W sumie w tym roku już ponad 25 mln zł.

Przasnyski szpital powiatowy otrzymał kolejny potężny zastrzyk finansowy z Unii Europejskiej, przy częściowym wkładzie własnym Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.  Przeszedł kolejny projekt unijny naszego szpitala i starostwa powiatowego o wartości prawie 7 mln zł. Dziś umowę w tej sprawie podpisał z marszałkiem Adamem Struzikiem dyrektor szpitala Jerzy Sadowski.

Termomodernizacja szpitala

Dzięki dofinansowaniu z UE budynki szpitala przejdą termomodernizację. Prace remontowe będą polegały na dociepleniu przegród zewnętrznych – ścian, przyziemia, stropodachu w dwóch budynkach, wymianie 694 okien i 10 drzwi zewnętrznych oraz modernizacji węzła cieplnego.

W ramach inwestycji zainstalowanych zostanie 120 kolektorów słonecznych oraz 160 paneli fotowoltaicznych. Pojawią się również pompy ciepła na potrzeby c.w.u. Oprócz tego w budynkach szpitala wymieniowe zostanie oświetlenie na energooszczędne.

Wszystko to, dla poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i jakości świadczonych usług medycznych.

Piąty projekt w tym roku

Trzeba nadmienić, że to już piąty w tym roku projekt, który będzie realizowany dzięki pozyskanym z UE środkom unijnym w kierowanym przez długoletniego i doświadczonego dyrektora Jerzego Sadowskiego przasnyskim szpitalu powiatowym.

 Wcześniej cztery, dwa inwestycyjne i dwa społeczne

Wcześniej dofinansowanie uzyskały dwa wielkie projekty inwestycyjne i dwa miękkie z profilaktyki zdrowotnej. To bardzo ważne dla szpitala i mieszkańców projekty, na które pieniądze przekazała Unia Europejska za pośrednictwem kierowanego przez marszałka Adama Struzika samorządu województwa i przy współudziale starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego i budżetu starostwa.

Nowe wyposażenie i aparatura za ponad 13,5 mln zł.

Do naszego szpitala trafiło wcześniej już prawie 13,5 mln zł na projekt poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i jakości świadczonych usług medycznych. Dzięki temu mieszkańcy powiatu będą korzystać z nowego wyposażenia i aparatury medycznej, a więc jeszcze lepszych warunków leczenia. To najwięcej na Mazowszu. Prawie 2,7 mln zł z tej kwoty pokryje Starostwo w ramach wkładu własnego.

Kompleksowy remont i wyposażenie SOR

Ukończono też już remont i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, na który 80% środków szpital pozyskał również z Unii Europejskiej. Wartość projektu to prawie 5,5 mln zł.

Projekty dla dzieci w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości

Szpital realizuje też dwa bardzo pożyteczne, bezpłatne projekty przeznaczone dla dzieci z terenu powiatu przasnyskiego z klas I-VI –  dotyczące poprawy stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa oraz otyłości. Starostwo w całości zapewniło do nich wkłady własne.
Projekty obejmują 9 miesięcy bezpłatnej opieki lekarskiej, warsztaty edukacyjno-żywieniowe dla dzieci i rodziców, zajęcia ruchowe, w tym na basenie, indywidulane porady dietetyczne, wsparcie emocjonalno-psychologiczne, opiekę i transport dla osób z niepełnosprawnościami, bezpłatny transport na basen.

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments