INWESTYCJA W CZŁOWIEKA – projekt systemowy „Być aktywną”


INWESTYCJA  W  CZŁOWIEKA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu realizuje projekt systemowy „Być aktywną” od 2008 roku. To już szósta edycja projektu. Działania skierowane będą  do 15 osób bezrobotnych z terenu gminy. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Wartość projektu w 2013 roku wynosi 147.955,09 zł, w tym wkład własny gminy stanowi 10,5 %, tj. 15.535,28 zł. W ramach projektu odbędą się szkolenia wzmacniające i zawodowe. Wsparcia udzielać będą: psycholog, doradca zawodowy oraz pracownik socjalny. Uczestnicy nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zakresie: podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu, treningu umiejętności psychospołecznych, aktywnego poszukiwania pracy oraz ukończą kurs zawodowy „ Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem komputerowym oraz prawem jazdy”.


Urząd Gminy Jednorożec


 

 

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...