I Sesja Rady Gminy w Krasnem VII kadencji

W dniu 28 listopada br. odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy w Krasnem kadencji 2014-2018. W sesji uczestniczyli wszyscy nowo wybrani Radni, którym Pani Barbara Biraga – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem wręczyła zaświadczenia o wyborze na Radną/Radnego Rady Gminy w Krasnem. Następnie wszyscy Radni złożyli ślubowanie.

Podczas sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w osobie Pana Jarosława Falkowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Pana Wojciecha Kukawkę .

Skład nowej Rady Gminy przedstawia się następująco:

1. Falkowski Jarosław – Przewodniczący Rady Gminy
2. Kukawka Wojciech – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Biraga Andrzej
4. Dzierżanowska Barbara
5. Gołota Michał
6. Jędrasik Paweł
7. Kacprzak Daniel
8. Kaszuba Marek
9. Malinowski Jarosław
10. Milewski Krzysztof
11. Niska Bożena
12. Trętowska Joanna
13. Waśniewski Zbigniew
14. Zembrzuski Jacek
15. Zielonka Katarzyna

Podczas I sesji również Pan Michał Szczepański odebrał z rąk Pani Barbary Biraga – Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Krasne. Nowo wybrany wójt złożył uroczyste ślubowanie.


Skomentuj artykuł

avatar