Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem na drugim miejscu w województwie

W tym roku po raz trzeci Instytut Książki i „Rzeczpospolita” ogłosiły ranking bibliotek. Rozesłanych zostało 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. Odpowiedziało ponad 760 bibliotek. Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem w skali kraju znalazła się na 50 miejscu, natomiast w województwie mazowieckim zajęła drugie miejsce uzyskując 250,5 punktów.
Metodologię rankingu opracowała kapituła w składzie: Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki; Paweł Jabłoński, Zastępca Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”; Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej; Elżbieta Stefańczyk, prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Andrzej Tyws, przewodniczący Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych oraz Anna Cieślak-Wróblewska z dziennika „Rzeczpospolita”.
Przyjęta metoda oceny bibliotek premiuje m.in. działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości, działania edukacyjne podejmowane na rzecz użytkowników, współpraca z organizacjami pozarządowymi, wydatki samorządu na utrzymanie placówki oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych. Oprócz ankiet, autorzy zestawienia brali też pod uwagę dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny.


Ilona Bojarska


Sprawdź również
Komentarze
Loading...