Gmina Przasnysz ogłasza nabór wniosków na instalacje proekologiczne.

Wójt Gminy Przasnysz informuje, że mieszkańcy gminy Przasnysz mogą ubiegać się o środki na modernizację posiadanych kotłowni indywidualnych lub też montaż ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Środki związane z dofinansowaniem takich inwestycji mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Gmina Przasnysz stara się o przyznanie dofinansowania z osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” w ramach RPOWM 2014-2020.

Dzięki możliwemu projektowi mieszkańcy będą mogli wymienić stary piec na nowy ekologiczny zasilany: biomasą, gazem, olejem albo prądem. Dodatkowo możliwa jest instalacja odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych. Wykonane instalację wykorzystywane muszą być na potrzeby gospodarstwa domowego, nie mogą zasilać pomieszczeń/obiektów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Przasnysz, w dniach od 26.04 do 14.05.2018 roku, w pokoju nr 3.

Dodatkowych informacji udzieli Andrzej Szczepański, tel. 29 752 27 09 wew. 36,

e-mail: a.szczepanski@przasnysz.pl

Źródło UG Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments