Gmina Przasnysz: Nowa SZANSA na aktywizację

Dobiega właśnie końca kolejna edycja projektu SZANSA realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Trwający 12 miesięcy projekt miał pomóc 17 mieszkańcom gminy Przasnysz w powrocie na rynek pracy.

To już kolejne takie przedsięwzięcie realizowane przez GOPS ze środków Unii Europejskiej. Pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 – rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) pozwoliły na wszechstronne przygotowanie 17 osób do nowych zawodów lub rozpoczęcia przez nich własnej działalności gospodarczej.

Uroczyste podsumowanie projektu miało miejsce 17 grudnia. Tego dnia wręczono certyfikaty wszystkim osobom, które ukończyły kursy i pomyślnie przeszły wszystkie testy. Elżbieta Urban, szefowa GOPS, długo wyliczała, co dzięki projektowi udało się zrealizować. Indywidualne poradnictwo podnoszące umiejętności społeczno-zawodowe, pomoc psychologa w działaniach społecznych, kursy doskonalące: prawa jazdy (9 osób) oraz obsługi komputera i kasy fiskalnej (8 osób), dofinansowanie edukacji indywidualnej, ale także spotkania integracyjne – to wszystko zrealizowano w ciągu całego roku trwania projektu.

Dodatkowo dla wszystkich uczestników przygotowano dwa moduły szkoleniowe. Najpierw wszyscy skorzystali z 4-dniowych warsztatów z zakresu poradnictwa prawnego. Dzięki temu kursanci otrzymali solidną porcję wiedzy o przepisach prawa pracy, działalności gospodarczej, ustaw finansowych itp. W drugiej kolejności przygotowano 3-dniowe warsztaty psychologiczne, które miały pomóc uczestnikom w przyszłych relacjach interpersonalnych – zarówno w pracy, jak i w życiu społecznym.

Projekt systemowy SZANSA:

  • czas trwania: 1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku
  • realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
  • wartość projektu: 132 000,00 zł (wkład własny 13 860,00 zł; pozostałą kwotę pozyskano z PO KL)
  • źródła dofinansowania: PO KL (priorytet VII: Promocja integracji społecznej; działanie 7.1: rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; poddziałanie 7.1.1: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej), budżet Gminy Przasnysz
  • cel projektu: Zwiększenie szans na uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Przasnysz; dzięki oszczędnościom w budżecie projektu wsparciem objęto ostatecznie 17 osób

 


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments