Gmina Przasnysz: Lato bogate w atrakcje (podsumowanie)

Przez cały okres wakacji na terenie gminy Przasnysz odbywało się wiele imprez i wydarzeń o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym. Wszystko to za sprawą grup nieformalnych i stowarzyszeń działających w gminie, a także intensywnym zabiegom samego Urzędu Gminy, który mocno angażuje się w rozwijanie aktywności społeczeństwa samej gminy. Doskonale było to widoczne podczas niedawnych Dożynek Powiatowo-Gminnych.

Wspomniana uroczystość stała się przykładem zgodnego współdziałania poszczególnych mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji oraz władzy samorządowej. Docenić trzeba więc nie tylko tych, których widać było 30 sierpnia na scenie ustawionej w pobliżu budynku Zespołu Szkół w Bogatem. Równie istotne było też to, co działo się w jej pobliżu.

I tak, przez cały czas trwania dożynek prowadzony był konkurs na najładniejsze stoisko sołeckie. Brało w nim udział dziesięć sołectw: Bartniki, Bogate, Dobrzankowo, Gostkowo, Karwacz, Leszno, Obrąb, Stara Krępa, Wielodróż oraz Zawadki. Różnorodność tematyczna każdego stoiska była tak duża, a stopień zaangażowania mieszkańców tak znaczny, że komisja postanowiła nagrodzić wszystkie sołectwa w jednakowy sposób. Dodatkowo błysnęło sołectwo Zawadki, które otrzymało specjalną nagrodę ufundowaną przez członka Zarządu Powiatu Przasnyskiego Piotra Sekunę.

Przez niemal cały czas trwania dożynek pracownicy Urzędu Gminy oraz instytucji podległych Urzędowi prowadzili gry i zabawy rekreacyjne, w których mogli się wspólnie bawić mieszkańcy odległych zakątków gminnych. Tu też obserwowaliśmy zmagania, których nie powstydziłyby się wielkie areny sportowe naszego kraju. Do dzisiaj mieszkańcy wspominają na przykład konkurencję przeciągania liny, która udowodniła siłę poszczególnych sołectw – zarówno tę rozumianą dosłownie, jak i tę symboliczną. Znakomicie bawiono się także przy takich konkurencjach jak jazda na nartach, rozbijanie balonów cepami czy karmienie bobasa.

Nie można było też wprost odejść od namiotu ze „Słodyczą sołtysa”, czyli specjalnego stoiska przygotowanego wspólnie przez większość sołectw Gminy Przasnysz. Pyszne wypieki do namiotu promocyjnego dostarczyło aż 28 sołectw. Nic więc dziwnego, że namiot z taką słodką niespodzianką był jednym z najbardziej obleganych podczas tegorocznych dożynek.

Konkurować z tym mogło jedynie stoisko pań z Klubu Seniora w Bogatem, które wszystkim chętnym oferowało przepyszną przekąskę na gorąco. Bigos domowy z kiełbasą przyciągał amatorów z wielu stoisk, a sama oferta Gminy Przasnysz była obiektem zazdrości innych wystawców, którzy tego dnia przyjechali do Bogatego.

Nie sposób wreszcie pominąć ofiarności konkretnych mieszkańców Gminy Przasnysz, którzy zechcieli włączyć się w organizację dożynek. Warto wspomnieć tu choćby o starostach dożynkowych nominowanych przez samorząd gminny oraz powiatowy. Przypomnijmy więc, że:

a) starostami dożynkowymi Gminy Przasnysz zostali państwo Katarzyna i Janusz Olenccy z Lisiogóry, prowadzący wspólnie gospodarstwo rolne o powierzchni 220 ha, w tym 149 hektarów gruntów   dzierżawionych. W swoim gospodarstwie prowadzą produkcję zwierzęcą utrzymującą się na poziomie 125 sztuk bydła, w tym 68 krów dojnych. Całoroczna produkcja mleka wynosi  ok. 550 tysięcy litrów; produkcja roślinna to m.in. 105 hektarów kukurydzy uprawianej na kiszonki  i ziarno, 42 ha użytków zielonych, 27 ha buraków cukrowych oraz 46 ha zasiewanych zbożami. Gospodarstwo państwa Olenckich odznacza się wysokim poziomem produkcji, stosowanymi nowoczesnymi technologiami i unowocześnianym sprzętem rolniczym. Oprócz działalności rolniczej pani Katarzyna od 2010 roku prowadzi firmę o działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną;

b) starostami dożynkowymi Powiatu Przasnyskiego byli państwo Irena Honorata i Jarosław Krzykowscy ze Szli, mogący się pochwalić gospodarstwem mającym ok. 100 ha użytków rolnych, z czego ok. 40% powierzchni to użytki zielone, a 35% uprawy kukurydzy; pozostałe 25% to zboża i rośliny motylkowe. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka. Stado państwa Krzykowskich utrzymywane w oborze wolnostanowiskowej liczy 220  sztuk bydła, w tym 110 krów dojnych. Wydajność za rok 2015 kształtowała się na poziomie ok. 10 tysięcy litrów mleka od krowy. Globalna sprzedaż mleka za 2014 r. sięgnęła liczby miliona pięćdziesięciu tysięcy litrów.

Pan Jarosław Krzykowski jest ponadto współtwórcą rolniczej grupy producenckiej „zdrowe mleko”. W latach 2010–2014 pełnił funkcję radnego Gminy Przasnysz. Jest ceniony za swoją aktywność i chęć niesienia  pomocy potrzebującym.

c) rolnikami roku 2015 z Gminy Przasnysz zostali:

  • Paweł Roman – rolnik ze wsi Dębiny, legitymujący się wyższym wykształceniem, mający ok. 100 ha użytków rolnych, w tym połowa przypada na uprawę zboża i roślin motylkowych, 30% na kukurydzę, a  oraz 20% – na użytki zielone. Gospodarstwo rolne prowadzone jest samodzielnie i ukierunkowane na produkcję mleka. Stado utrzymywane w oborze wolnostanowiskowej liczy 90  sztuk  krów dojnych. Udój odbywa się za pomocą robotów udojowych. Globalna sprzedaż mleka  za 2014 r. wynosiła ponad 900 tys. litrów. Gospodarstwo Pana Pawła  charakteryzuje się wysokim stopniem mechanizacji, a on sam chętnie dzieli się doświadczeniem i informacjami dotyczącymi rolnictwa;
  • Agnieszka i Krzysztof Suchołbiakowie – rolnicy z Wielodroża, mający gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 27 ha, ukierunkowane na tucz trzody chlewnej w cyku zamkniętym oraz produkcję zbożową. Stado podstawowe liczy  45 sztuk loch, z czego rocznie od jednej lochy odchowuje się w 26 sztuk tuczników. Roczna sprzedaż to około 1000 tuczników. Produkcja roślinna w gospodarstwie to głównie jęczmień, pszenżyto, rzepak, mieszanki zbożowo-motylkowe. W gospodarstwie zbiera się rocznie około 150 ton zboża z przeznaczeniem na paszę dla trzody chlewnej. Państwo Suchołbiakowie korzystają z możliwości dawanej przez fundusze europejskie i aktywnie unowocześniają swoje gospodarstwo przez zakup nowoczesnych maszyn do produkcji rolnej.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments