GAZYFIKACJA POWIATU PRZASNYSKIEGO PRZYSPIESZA


Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zdecydowała, że należy przyspieszyć realizację projektu gazyfikacji powiatu przasnyskiego. W roku 2013 MSG postawiła sobie zadanie wykonania pełnej dokumentacji z pozwoleniami i wszelkimi uzgodnieniami, natomiast  w roku 2014 przystąpienia do realizacji inwestycji.

W tej sprawie w dniu 14 lutego ponownie odbyło się spotkanie Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa w Warszawie oraz dyrekcji oddziału MSG w Ciechanowie ze stroną samorządową powiatu przasnyskiego, którą reprezentował starosta przasnyski Zenon Szczepankowski. W spotkaniu wziął udział również wójt gminy Krzynowłoga Mała Adam Bacławski, który zasygnalizował potrzebę zaopatrzenia w gaz Gminnego Kącika Gospodarczego, który będzie rozwijany z wykorzystaniem infrastruktury umieszczonej  w pasie drogowo – infrastrukturalnym Przasnysz – Chorzele, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.


Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy


 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.