Ewaluacyjna Debata Społeczna

23 listopada br. w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu  odbyła się Ewaluacyjna Debata Społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu przasnyskiego.

W Debacie uczestniczyli: Wicestarosta Przasnyski Jarosław Tybuchowski Burmistrz Miasta Przasnysza Waldemar Trochimiuk Kierownik Delegatury Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski, Komendant Powiatowy Policji insp. Tomasz Łysiak  oraz   I Z-ca Komendanta kom. Radosław Romanowski. Na debatę licznie  przybyli mieszkańcy powiatu przasnyskiego oraz zaproszeni goście.

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu insp. T.Łysiak omówił realizację wniosków i postulatów dotyczących poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu przasnyskiego, zgłoszonych  przez mieszkańców  podczas debaty zorganizowanej w dniu 08 lutego 2016roku. Ponadto omówił Aplikację Mobilną „MOJA KOMENDA”, oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób starszych. Podczas dyskusji uczestnicy debaty zgłosili swoje uwagi i propozycje odnośnie zagrożeń celem  poprawy bezpieczeństwa ogólnego.  Mieszkańcy zwrócili uwagę na uciążliwości  wynikające :  z hałasu latających samolotów na niskiej wysokości nad domami i wykonujących akrobacje lotnicze  oraz nadmiernej głośności mobilnych reklam tamujących  miejski ruch pojazdów.

Każdy uczestnik  wypełnił anonimową  ankietę  oceniającą ewaluacyjną debatę  .

Wnioski i propozycje przedstawione w trakcie debaty będą przekazane do szczegółowego rozpoznania i dalszej realizacji.

KPP Przasnysz

EŚ.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments