Debata Społeczna w Bogatem

13  maja br. w Sali Gminnej Biblioteki w Bogatem  odbyła się Debata społeczna pn. „ Debata Społeczna o Bezpieczeństwie”.

W Debacie uczestniczyli: Starosta przasnyski  Zenon Szczepankowski, Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, Przewodniczący  Rady Gminy Przasnysz  Andrzej Sekuna,  Kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Przasnyszu Ryszard Sobieraj, Komendant Powiatowy Policji insp. Zbigniew Listwon , I Z-ca Komendanta kom. Wojciech Gregorczyk oraz dzielnicowy Gminy Przasnysz asp.sztab. Ryszard Łazicki. Na debatę licznie  przybyli mieszkańcy gminy  Przasnysz .  Celem Debaty było wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Po prezentacji na temat bezpieczeństwa przedstawionej przez Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu insp. Zbigniewa Listwona, uczestnicy debaty zgłaszali swoje uwagi i propozycje odnośnie zagrożeń i  poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy . Uczestnicy debaty wysoko ocenili pracę   policjantów. Debata stworzyła możliwość dialogu społecznego pomiędzy mieszkańcami Gminy , a samorządem lokalnym i przedstawicielami instytucji. Mieszkańcy Gminy Przasnysz niezmiennie i zdecydowanie podkreślają  konieczność przygotowania i realizacji lepszych jakościowo rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej K-57 i w efekcie  zapewnienia bezpieczeństwa  mieszkańców miejscowości położonych przy tej trasie.

Każdy uczestnik debaty otrzymał do wypełnienia anonimową  ankietę  oceniającą poziom poczucia bezpieczeństwa na terenie gminy Przasnysz  oraz efektywność pracy policji.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments