Chorzele: Rekrutacja beneficjentów do Projektu Systemowego „Przyszłość w naszych rękach”


W dniu 29 marca 2013 roku, o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach,
ul. Komosińskiego 1 odbędzie się rekrutacja beneficjentów do Projektu Systemowego
„Przyszłość w naszych rękach”,
Priorytet: VII : Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie: 7. 1. 1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


W 2013 roku w projekcie będzie uczestniczyć 20 osób (10 mężczyzn, 10 kobiet). Uczestnikami projektu mogą być między innymi :
-osoby bezrobotne;
-osoby niepełnosprawne;
-osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;
-osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin.
W 2013 roku będą realizowane następujące działania :
1.Kurs zawodowy murarz – glazurnik;
2.Kurs zawodowy: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej;
3.Kurs przedsiębiorczości;
4.Kurs języka angielskiego;
5.Warsztaty z psychologiem;
6.Warsztaty z doradcą zawodowym.
Zapraszamy do udziału w naborze i uczestnictwo w projekcie. Zaproszenie do składania ofert Nr 1/2013 – plik pdf

Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzelach

mgr Bogna Rasińska

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...