Chorzele: Półkolonie socjoterapeutyczne „Lato w mieście”

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach poprzez Miejsko Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzelach od wielu lat organizuje Półkolonie socjoterapeutyczne „Lato w mieście”. Wzorem lat ubiegłych również w 2013 roku takie kolonie odbyły się w dwóch turnusach. Pierwszy trwał od 1 lipca do 12 lipca 2013, zaś drugi od 15 lipca do 26 lipca 2013r.

Uczestnikami półkolonii byli uczniowie z całej gminy Chorzele w przedziale wiekowym od 7 do 16 lat. Dzięki środkom przeznaczonym na ten cel 20% dzieci i młodzieży z terenu gminy Chorzele spędziło czas kolonii w ciekawy i atrakcyjny sposób. Głównymi atrakcjami były piesze wycieczki do instytucji działających w Chorzelach (Komisariat Policji, OUK, Biblioteka miejska). Ponadto organizowane były wyjazdy:  na basen do Mławy, do Mikołajek, do Galindii. Łącznie z tej formy wypoczynku skorzystało 150 osób. Oprócz wycieczek odbywały się zajęcia tematyczne, między innymi dotyczące profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, które połączone były z  konkursami, jak również organizowane były zawody sportowe oraz gry integracyjne. Koloniści mieli zapewnioną fachową opiekę ( 5 opiekunów, pielęgniarka, kierownik kolonii). Dzieci i młodzież miały zapewnione 2 posiłki oraz słodkie niespodzianki.

Każdy turnus kończył się podsumowaniem, pokazem zdjęć oraz częścią artystyczną w wykonaniu uczestników kolonii i nagrodami. W uroczystości zakończenia kolonii odbył się  z udziałem zaproszonych gości z Panią Burmistrz – Beatą Szczepankowską, przewodniczącą MGKRPA – Grażyną Łachacz, Komendantem Komisariatu Policji – Dariuszem Andrzejewskim, przedstawicielem OSP  oraz rodzicami dzieci.


Przewodniczący

Miejsko-Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Grażyna Łachaczguest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments