10-13 WRZEŚNIA | Festiwal Fabryka Światła. Przasnysz 2014


Festiwal Fabryka Światła. Przasnysz 2014
Przasnysz, 10 – 13 września 2014 r.

Światło jako inspiracja i tworzywo to temat wiodący festiwalu. Światło przeniknie Przasnysz, oświetlając wiele punktów miasta, angażując mieszkańców i instytucje. Przez cztery dni zobaczymy światło w sztukach plastycznych, Teatrze Tańca, nauce, zabawie, kinematografii i muzyce.
Do zbudowania Fabryki Światła zainspirowała nas postać Stanisława Ostoja-Kotkowskiego, który w Przasnyszu spędził dzieciństwo, prekursora zastosowania światła laserowego w sztuce. Artysty dla którego światło było samodzielnym tworzywem, a zarazem spoiwem innych dziedzin twórczości – muzyki, sztuki scenicznej i wizualnej oraz technologii.

Na program Festiwalu Fabryka Światła składają się różnorodne wydarzenia, dla których wspólnym mianownikiem jest światło:

– Wystawa multimedialna
– Wielkoformatowy fresk – mural
– Improwizacje teatru tańca
– Projekcje filmów i spotkania z ludźmi filmu
– Koncert chóru
– Gra miejska i piknik naukowy.
– Koncert-widowisko multimedialne, stworzone przez symfonię muzyki, obrazu i światła –
ukoronowanie festiwalu.

Festiwal Fabryka Światła to również działania towarzyszące: warsztaty wokalne, taneczne, warsztaty techniki muralu i batiku.
Mówiąc o świetle, trzeba pamiętać o osobach niewidzących. Dlatego filmom wyświetlanym podczas festiwalu będzie towarzyszyła audiodeskrypcja, pozwalająca osobom żyjącym w ciemności śledzić przebieg akcji. Aby zrozumieć ich świat, przeprowadzimy warsztaty, w których osoby widzące będą próbowały poradzić sobie w świecie bez światła.
Szczególne znaczenie w kontekście festiwalu ma wystawa twórczości Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w Muzeum Historycznym. To wycinek jego dorobku, który ciągle czeka na szerszą prezentację.
Paliwem napędzającym Fabrykę Światła jest różnorodność:

– Różnorodność potrzeb i gustów odbiorców, bo rozmaite pozycje festiwalu kierujemy do odbiorców w różnym wieku – od młodzieży po dorosłych.
– Różnorodność dziedzin sztuki, festiwal uwzględnia niemal wszystkie, łącznie z multimediami.
– Wreszcie różnorodność poziomu i zastosowań sztuki – Fabryka Światła oferuje sztukę popularną i wyrafinowaną, klasyczną i awangardową, edukującą i spełniającą funkcje czysto artystyczne.
Jest jeszcze jedna, czwarta „różnorodność” – to wielość podmiotów organizujących Festiwal Fabryka Światła. Pomysłodawcą i Organizatorem Festiwalu Fabryka Światła jest Mazowiecki Instytut Kultury, głównym Współorganizatorem Miasto Przasnysz, a Współorganizatorem wspierającym finansowo Powiat Przasnyski. Do przedsięwzięcia włączyły się również inne instytucje, organizacje i środowiska.
Fabryka Światła w tym roku dopiero rozpoczyna produkcję, chcemy jednak – współpracując z władzami miasta i powiatu, a przede wszystkim z mieszkańcami – aby ten projekt został w Przasnyszu na długo.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
Program

1.    10 – 13 września
Centrum Festiwalowe ŚWIATŁODAJNIA
Dla potrzeb organizacyjnych na terenie Rynku (przy Ratuszu obok kawiarni), stawiamy namiot będący miejscem, które spełnia wszystkie potrzeby organizacyjne (centrum dyspozycyjne, punkt informacyjny itp.). W sąsiadującej kawiarni rezerwujemy na potrzeby Festiwalu wydzielone miejsce, które dzięki obecności uczestników przedsięwzięcia – artystów, organizatorów, osób biorących udział w projekcie, publiczności, tworzy szczególną atmosferę, otwieramy festiwalową Kawiarnię Artystyczną.

2.    8 – 13 września
Realizacja Muralu – element na trwałe pozostający w Przasnyszu
Razem z Pracownią Batiku malujemy mural na ustalonej wspólnie elewacji. Uczestnicy akcji zapoznają się wcześniej z nową techniką na specjalnie przeprowadzonych warsztatach, pracują pod okiem artysty specjalizującym się w tej dziedzinie. Mural powstaje stopniowo, jest ulicznym widowiskiem – praca tworzona jest na oczach publiczności.
8 – 9 września – prace przygotowawcze
10 – 13 września – praca
13 września – oficjalnie zakończenie

3.    10 – 13 września
CIAŁO – ŚWIATŁO – RUCH. Teatr Tańca – Rynek miasta/namiot
Od 10 września w stałych godzinach odbywa się prezentacja spektakli Teatru Ruchu przygotowana przez  profesjonalny Zespół Warszawskiego Teatru Tańca pod kierownictwem Aleksandry Dziurosz. Wcześniej, przy współpracy lokalnej szkoły, zorganizowane zostaną warsztaty, których uczestnicy będą współtworzyć widowisko.

4.    10 – 13 września – WYSPA ŚWIATŁA – wystawa multimedialna (Park Miejski)
Na wyspie pokazujemy kolekcję sztuki współczesnej składającej się z różnych obiektów,  które wykorzystują element światła. Ekspozycja widoczna jest również wieczorem, tworząc ciekawe widowisko. Kurator – krytyk sztuki Eulalia Domanowska; w wystawie weźmie udział 15 artystów.

5.    10 – 13 września
Cykl spotkań FILM PRZECIW CIEMNOŚCI (Kino Światowid – MDK)
10 września o godz. 20.00 otwieramy cykl spotkań z filmami według specjalnie przygotowanego repertuaru. Oprócz pokazów filmów odbywać się będą spotkania z osobami z kręgu filmu (krytycy, reżyserzy). Planujemy spotkanie z Krzysztofem Zanussim podczas prezentacji jego filmu Iluminacja (12 września).

6.    11 września (czwartek) O zachodzie słońca (godz. 18.56)
KONCERT CHORAŁU DOMINIKAŃSKIEGO
O LUMEN ECCLESIAE
Wydarzenie główne – koncert Chorału dominikańskiego z XIII wieku w wykonaniu zespołu wokalnego Bornus Consort – poprzedzono warsztatami chorałowymi zorganizowanymi w czerwcu we współpracy z Klasztorem Ojców Pasjonistów i  Chórem Parafii św. Wojciecha w Przasnyszu.
Koncert O lumen Ecclesiae rozpocznie się w Sanktuarium Matki Bożej 11 września przed godziną siódmą po wieczornej Mszy. Na czas koncertu zapalimy świece i wyłączymy w kościele prąd, by powrócić do klimatu czasów średniowiecza. Nazwa koncertu O lumen Ecclesiae nawiązuje do tytułu procesyjnej antyfony dominikańskiej, śpiewanej od 750 lat przez każdy konwent dominikański po ostatniej wspólnej modlitwie dnia.

7.    ŁOWCY ŚWIATŁA – gra miejska  12 września (piątek)
Gra miejska na  terenie miasta skierowana do młodzieży.

8.    PIKNIK NAUKOWY – 13 września (sobota)
Impreza o charakterze pikniku naukowego dla całych rodzin, a szczególnie młodzieży.

9.    Koncert finalny – Teren za Kościołem Farnym
13 września (sobota)
Koncert muzyczny Marka Bilińskiego połączony ze specjalnie przygotowanymi efektami świetlnymi (laser). Impreza otwarta dla wszystkich, kończy program przygotowany dla Przasnysza. Muzyk i kompozytor M. Biliński współpracował z S. Ostoja-Kotkowskim podczas jego pokazu laserów w Polsce w Filharmonii Narodowej w Warszawie. To jego muzyka towarzyszyła temu pokazowi.

Koordynator: MIK – Sławosz Balcerzak,
Pomysłodawca i Organizator: MIK
Główny Współorganizator: Miasto Przasnysz
Współorganizator: Powiat Przasnyski


 

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...