ZUS poinformuje o przyznaniu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Osoba, której przyznano środki w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, otrzyma specjalny komunikat. Znajdzie go na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych oraz w mailu.

 

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej. Służą temu te same systemy teleinformatyczne, co w przypadku wniosków o świadczenie „Dobry start” i świadczenia wychowawczego „Rodzina 500”. To PUE ZUS, portal Emp@tia, oraz bankowość elektroniczna. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Jeśli ZUS przyzna rodzinny kapitał opiekuńczy, to nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie każdy uprawniony otrzyma na swój profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który podał we wniosku.

 

Jeżeli okaże się, że wniosek nie jest wypełniony prawidłowo, ZUS wezwie do jego poprawienia w ciągu 14 dni. Jeśli wymagane dokumenty nie zostaną złożone, Zakład wezwie do ich dostarczenia i wyznaczy na to termin od 14 do 30 dni. Wiadomość o tym, że należy poprawić lub uzupełnić wniosek osoba uprawniona otrzyma też na adres mailowy oraz numer telefonu podany we wniosku. Co ważne, jeśli dokumenty nie zostaną poprawione lub uzupełnione w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy wniosku.

 

Już 57 tys. wniosków złożonych w województwie mazowieckim

Mieszkańcy województwa mazowieckiego doskonale radzą sobie ze złożeniem wniosku online. Zrobiło to już ok. 57 tys. osób. Najwięcej przyszłych beneficjentów to rodzice z Warszawy – ponad 17 tys. wniosków. Z kolei najmniej złożyli mieszkańcy powiatu lipskiego – 315 wniosków. Złożenie dokumentów zajmuje średnio niecałe 12 minut.

 

Dodatkowe pieniądze dla rodziców

Kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

 

Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie sprawy. Wynosi on dwa miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej, niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

 

 

Źródło Piotr Olewiński
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments