ZUS: Dodatki do emerytur również w górę. Znamy kwoty

Co roku 1 marca ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne, które w tym roku wzrosły o 14,8 proc. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł.

 

Dodatki do emerytur i rent podwyższane są procentowym wskaźnikiem waloryzacji. W tym roku wzrosły o 14,8 proc. Najczęściej przysługujący dodatek pielęgnacyjny od marca wynosi 294,39 zł. Jest on przyznawany i wypłacany z urzędu od miesiąca, w którym emeryt lub rencista kończy 75 lat. Przed ukończeniem tego wieku mogą go otrzymać osoby, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń. Prawo do niego nie jest uzależnione od wysokości dochodów. Dodatek nie jest wypłacany samodzielnie. Pobierać go można np. z emeryturą, czy rentą z tytułu niezdolności do pracy albo innym długoterminowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

 

Inne kwoty dodatków i świadczeń od 1 marca 2023 roku wynoszą:

  • dodatek za tajne nauczanie – 294,39 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 441,59 zł,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 553,30 zł,
  • dodatek kombatancki – 294,39 zł,
  • dodatek kompensacyjny – 44,16 zł,
  • dodatek do renty inwalidy wojennego– 1127,12 zł,
  • Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi – 294,39 zł,
  • Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 14,76 zł do 279,71 zł,
  • Ryczałt energetyczny – 255,17 zł.

 

Źródło Wojciech Ściwiarski
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments